އަހުމަދު ސިރާޖް

20

Articles

 

1,657,763

Article Views

 

Follow

2012 ވަނަ އަހަރު ކެމެރާމަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެޓީވީ އާއި ގުޅުނު އަހުމަދު ސިރާޖަކީ މިހާރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެސިސްޓެންޓް ކްރިއޭޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށް ހުންނަ ޝައުގުވެރިކަމަކުން ރިޕޯޓް ލިޔަން ފެށީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައެވެ.