ޢާއިޝާ ރީމާ ވަޙީދު

1,068

Articles

 

15,703,900

Article Views

 

Follow

ޢާއިޝާ ރީމާ ވަޙީދު (ރީމާ) ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުނީ 2007 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ އިތުރުން އަމިއްލަ އެކި ސްޓޭޝަންތަކާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ރީމާ ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްގެ އިތުރުން ޕްރިންޓް އަދި އޮންލައިންކޮށްވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ސީއެންއެން ފަދަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކަށްވެސް ކޮންޓެންޓް ހަދައިދީފައިވެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ރީމާ ހާއްސަ ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގެ ހަބަރުތަކާއި ހާރިޖީ ހަބަރުތަކަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ތިމާވެއްޓާއި ވިޔަފާރި އަދި ލައިފްސްޓައިލް ދާއިރާއިންވެސް ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ކަވަރު ކުރެއެވެ. ދިވެހި ވެއްޓަށް ފެތޭނެހެން ބޭރު ދުނިޔޭގެ ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ރީމާގެ މަސައްކަތުގެ އަސާސެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ލުއި ޚަބަރު

އެތައް ހާސް އަހަރެއްވީ، ގޮތް ނޭނގޭ ގަލުގެ ފާރެއް ކަނޑުގެ 21 މީޓަރު އަޑީގައި!

ރިޕޯޓު

އިޒްރޭލު ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަހަރަކާ ގާތްވަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ބަރުދާސްކުރާ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް!

ލުއި ޚަބަރު

ޔަހޫދީންނަށް ދޮވެނުލެވުނު ޣައްޒާގެ ސާބިތުކަން: ކުޑަކުދިންގެ ކިބައިންވެސް ފެންނަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރެއް!

ރިޕޯޓު

"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟

ލުއި ޚަބަރު

ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއިން އަނެއްކާވެސް ތަފާތު އުފެއްދުމެއް!

ރިޕޯޓު

"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟

ލުއި ޚަބަރު

ދަރިފުޅުގެ ޙައްޤުގައި ދެމަފިރިއަކު އައު ހުނަރެއް ދަސްކޮށް، އެފަދަ އެހެން ޢާއިލާތަކަށް ހަދިޔާއެއް!

ރިޕޯޓު

"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"