ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 16:35
ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން
ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން
ޓްވިޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ޔުނައިޓެޑުން އެރިކްސަން ހޯދަން ބޭނުންވޭ
ބްރެންޓްފޯޑާއެކު އެރިކްސަން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ

ބްރެންޓްފޯޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެންމާކުގެ އެޓޭކިންގ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ފަށައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފެބްރީޒިއޯ ރޮމާނޯ ބުނި ގޮތުގައި އެރިކްސަން ހޯދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އަންނަނީ އޭނާގެ އެޖެންޓާއި މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެރިކްސަން އަދި އޭނާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ނިންމުމެއް ނުނިންމާކަމަށެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޔުނައިޓެޑުން ކުރަމުން އަންނައިރު، ބްރެންޓްފޯޑުން ބޭނުންވަނީ އެރިކްސަން އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރާށެވެ.

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އެރިކްސަން އޭނާގެ މިހާރުގެ ކުލަބް ބްރެންޓްފޯޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ހިތް ހުއްޓިގެން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުނު ހާދިސާއަށްފަހު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު، އެނބުރި އައިސް އެރިކްސަން ވަނީ ބްރެންޓްފޯޑުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ އިތުރުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބް ޓޮޓެންހަމުން ކުރާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ހިތުގެ މައްސަލައަށްފަހު، އެރިކްސަން މިހާރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅެނީ ހިތުގެ ވިންދު އެއްވަރަކަށް ހިފަހައްޓަން އެހީވެދޭ ވަސީލަތެއްކަމަށްވާ، އިމްޕްލާންޓަބަލް ކާޑިއޮވާޓާ ޑެފިބްރިލޭޓާ (އައިސީޑީ) އެއް ހިތަށް ލައްވައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް