ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 18:46
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ
ސިޓީއަށް ދިން އަދަބު ދަމަހައްޓަން އިނގިރޭސި ކްލަބުތަކުން ހުށަހަޅަނީ
 
ސިޓީއަށް ލުޔެއް ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅަނީ އިނގިރޭސި ބޮޑު ހަ ކްލަބަކުން
 
ސިޓީގެ މައްސަލަ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުން

ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އަދަބު ދަމަހައްޓަން އިނގިރޭސި ކްލަބުތަކުން ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާއިން ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކޮށް 30 މިލިއަން ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. ސިޓީއަށް މިއަދަބު ދިނީ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގެ އަސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުމުންނާއި، ޔުއެފާ ކްލަބު ލައިސަންސްސިންގައި މަކަރު ހަދާފައިވާތީއެވެ.

މި މައްސަލަ ސިޓީން ވަނީ ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފަށަން ސީއޭއެސްއިން ވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން މި ތާރީޚުގައި މައްސަލަ ނުފެށިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސިޓީން ވަނީ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ބަލާ ނިމެންދެން ސިޓީއަށް ދީފައިވާ އަދަބު މަޑުޖައްސައި ދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެން ސީއޭއެސް އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތަށް ސީއޭއެސްއިން އަމުރު ނެރެފިނަމަ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ޔުއެފާގެ މުބާރާތްތަކުގައި ސިޓީއަށް ވާދަކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ސިޓީއަށް ލުޔެއްދިނުމާއި ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސިޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމައްސަލަ ސީއޭއެސް އަށް ހުށަހެޅުމަށް 6 ކްލަބަކުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެއީ އާސެނަލް، ޗެލްސީ، ލިވަޕޫލް، ވުލްވްސް، ލެސްޓާ ސިޓީ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑެވެ.

ސިޓީގެ މި މައްސަލަ ޔުއެފާގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިންވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އަދި އެފްއޭ އިން ކުރާ ތަހުގީގު ސިޓީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ކުލަބު އަތުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ލީގު ތަށި ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް