އިސްރާއީލުގެ އުދުވާން
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 83ށް
 
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި 480ށް ވުރެ ގިނަ މީހުނަށް ވަނީ ޒަޚަމް ވެފައި
 
ފަލަސްތީނުގެ 17 ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް ވަނީ ޝަހީދުވެފައި
ކ. މާލެ |
ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަދެ އެތަނުގައި ނަމާދަށް ތިބި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދީފައި
އަލްޖަޒީރާ

އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީންގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 83ށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 83ށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި، މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 17 ކުޑަ ކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަމަލާތަކުގައި 480ށް ވުރެ ގިނަ މީހުނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން އީދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅު އިސްރާއީލުން ވަނީ ހަގުރާމަމަތީ ޖެޓުތައް ބޭނުންކޮށް ގާޒާގެ އުސް އިމާރާތްތަކަށް ހަމަލާދީފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ހަމަލާތަކެއް އިސްރާއީލަށް ފޮނުވާލައިފައެވެ. ހަމާސްއިން ފޮނުވާލި ރޮކެޓް ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ ހަ މީހުންނާއި އިންޑިއާ މީހަކު މަރުވެފައިވާކަން އިސްރާއިލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ބުނެފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ހަރަކާތެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނުން މިހާރު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޣައްޒާއިން ފޮނުވާލަމުންދާ ރޮކެޓްތައް ވެސް އިސްރާއީލްގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. ގޭސް އުފައްދާ ކާރުޚާނާއަކަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ރޮކެޓް ހަމަލާޔަކުން އެތަނުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދަމުންދެެއެވެ. އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނުގެ ބަދަލު ވޭންދެނިވި ގޮތަކަށް ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved