އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާ
އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
 
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި
 
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި 600ށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
ކ. މާލެ |
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭއްވި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓަރސް

އިސްރާއީލުގެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަލަސްތީން ފޯރަމް އަދި އެނޫން ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ބާއްވާ އިހުތިޖާޖުތައް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ އަދި ލަންޑަންގައި ކުރަމުންދާއިރު، އެތައް ހާސް ބަޔަކު މި އިހުތިޖާޖުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން ބުނެފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުސްލިމުން އަދި އިންސާނިއްޔަތަށް ލޯބި ކުރާ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނާއެކުގައި ކަމަށާއި، އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީން ހިންގަމުން އަންނަނީ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ. މިކަންކަން ބެލުމަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް 1948 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ލިބެމުންދާ ދުއްތުރާތަކުން މިންޖު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

މި އިހުތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން ވަނީ މަސްޖިދުލްއަގްސާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފައެވެ. އިސްރާއީލު ކުންފުނިތައް ބޮއިކަޓް ކުރުމަށާއި، އަނިޔާވެރިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެރުން މަނާ ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 600ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 100ށް ވުރެ ގިނަ މީހުނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މަސްޖިދުލްއަގްސާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހަމާސް ޖަމާއަތުން ވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން، އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާފައެވެ. މި ހަމަލާތަކަކީ ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމުގެ ކުރިން މަސްޖިދުލްއަގްސާގެ ގޯތި ތެރެއިންނާއި ޝެއިޚްޖައްރާހުން އިސްރާއީލްގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފޭބުމަށް މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު ދިން ހަމަލާތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved