ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 16:35
ކްރީމީ ފްރެންޗް ޕޮޓޭޓޯ ބޭކް
ކްރީމީ ފްރެންޗް ޕޮޓޭޓޯ ބޭކް
ރެސިޕީޓިން އީޓްސް
ބަދިގެ 1442
ކްރީމީ ފްރެންޗް ޕޮޓޭޓޯ ބޭކް
 
ތައްޔާރުކޮށްލަން މާ ގިނަ ބާވަތެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ކިލޯ އަލުވި
  • ބަޓަރު
  • 3 ލޮނުމެދު
  • ސޯލްޓް
  • އަސޭމިރުސް
  • ތައިމީ
  • 4/3 ޖޯޑު ޗީޒް
  • 3/1 ކްރީމް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ އަލުވި ސާފު ކުރުމަށްފަހު، 3 މިލިމީޓަރ ހުންނަ ވަރަށް ފޮތިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ދެން ޖަގެއް ނުވަތަ ބޯ ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ކްރީމް، ގާލިކް، އަދި ބަޓަރ އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރޭއެއްގެ ތެރެއަށް އަލުވި ފޮތިތައް އަތުރާލުމަށްފަހު، ތައްޔާރު ކުރި ކްރީމް ލޭޔަރެއް އެޅުމަށްފަހު އަސޭމިރުހާ ތައިމީ އަދި ޗީޒް އަޅާލާށެވެ. ދެން މި ގޮތަށް ދޭއް ނުވަތަ ތިން ލޭޔަރަށް ރިޕީޓް ކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ފޮއިލް އިން ކަވަރ ކުރުމަށްފަހު 1 ގަޑި އިރާއި 15 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ. އަލުވިތައް މަޑުވިތޯ ބެލުމަށް އުލަކުން ނޫނީ ވަޅިން އަކުން މެދުގައި ޖައްސާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފޮއިލް ނަގާފައި 15 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ. ޗީޒްތައް ދިޔާވެ ބޮކިޖަހަންދެން ފިހެލަން ވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް