ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2021 | ބުދަ 13:08
އިސްބަޣޫލު ފަނި
އިސްބަޣޫލު ފަނި
ރާއްޖެއެމްވީ
ބަދިގެ 1442
މަލިކު އިސްބަޣޫލު ފަނި ބުއިންތަ؟ މިއޮތީ ވަރަށް ތަފާތު ރެސިޕީއެއް
 
މި ބުއިން ތައްޔާރުކޮށްލަން މާ ގިނަ ބާވަތެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މިއީ މަލިކު މީހުން އިސްބަޣޫލު ފަނި ތައްޔާރުކުރާ ގޮތެވެ. ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ތަފާތު އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ބުއިން ތަކާއި ހެދިކާ ތައްޔާރުކުރާއިރު، މަލިކު މީހުންވެސް އެމީހުންނަށް ޚާއްސަ ބުއިންތަކާއި ހެދިކާ ހަދައެވެ. އެގޮތުން މަލިކުގައި ރޯދަވީއްލާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްބަޣޫލު ފަންޏާއި، ކިރު ފޮޅި އާއި ސަންނައްތު އަދި މުގުއައްޕަން ފަދަ ބާވަތްތައް ހުރެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • އިސްބަޣޫލު (ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް)
  • 1 ކާށި (އޮލަ ކިރު)
  • ހަކުރު (ރަހަލާ ވަރަށް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ އިސްބަޣޫލު ފެނަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން އިސްބަޣޫލު ފޯވެ މަސް އެރުމުން، ނަގައި ޖަގަކަށް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް އޮލަ ކިރާއި ރަހަލާ ވަރަށް ހަކުރު އަޅައިގެން ސަމުސަލުން ގިރާލާށެވެ.

ދެން ފިނިކޮށްގެން ބޯލަން ވަރަށް މީރުވާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
27%
33%
5%
9%
10%
16%
ކޮމެންޓް
11 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 09:48
އަހްމަދު
އަޅުގަނޑުގެ ރަށް ހއ. ދިއްދޫގައި އަބަދުވެސް އިސްބަގުލުފަނި ގިރަމުން އައީ މިގޮތަށް. ވ. މީރު ހަމަ. އެކަމަކު މިހާރު ގިނަމީހުން އިސްބަގުލު އަޅަނީ ރޯސްސިރަޕް ޖޫސް ގިރާފަ އޭގެތެރެއަށް.
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 14:36
ނދސބ
ކޮލެސްޓްރޯލް ދާނެ އުދަރެހަށް
5 މެއި 2021 | ބުދަ 13:39
ޝާޔާ
ޗީޑި ރޯދަވީއްލާކައް ތިކަމަކުނުދާޅެ😅😅