ބަދިގެ 1442
މަލިކު އިސްބަޣޫލު ފަނި ބުއިންތަ؟ މިއޮތީ ވަރަށް ތަފާތު ރެސިޕީއެއް
 
މި ބުއިން ތައްޔާރުކޮށްލަން މާ ގިނަ ބާވަތެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ
ކ. މާލެ |
އިސްބަޣޫލު ފަނި
ރާއްޖެއެމްވީ

މިއީ މަލިކު މީހުން އިސްބަޣޫލު ފަނި ތައްޔާރުކުރާ ގޮތެވެ. ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ތަފާތު އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ބުއިން ތަކާއި ހެދިކާ ތައްޔާރުކުރާއިރު، މަލިކު މީހުންވެސް އެމީހުންނަށް ޚާއްސަ ބުއިންތަކާއި ހެދިކާ ހަދައެވެ. އެގޮތުން މަލިކުގައި ރޯދަވީއްލާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްބަޣޫލު ފަންޏާއި، ކިރު ފޮޅި އާއި ސަންނައްތު އަދި މުގުއައްޕަން ފަދަ ބާވަތްތައް ހުރެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • އިސްބަޣޫލު (ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް)
  • 1 ކާށި (އޮލަ ކިރު)
  • ހަކުރު (ރަހަލާ ވަރަށް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ އިސްބަޣޫލު ފެނަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން އިސްބަޣޫލު ފޯވެ މަސް އެރުމުން، ނަގައި ޖަގަކަށް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް އޮލަ ކިރާއި ރަހަލާ ވަރަށް ހަކުރު އަޅައިގެން ސަމުސަލުން ގިރާލާށެވެ.

ދެން ފިނިކޮށްގެން ބޯލަން ވަރަށް މީރުވާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
24%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
34%
އުފާ ވެއްޖެ
6%
ދެރަ ވެއްޖެ
8%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
11%
މޮޔަވެއްޖެ
17%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 14:36
ނދސބ
ކޮލެސްޓްރޯލް ދާނެ އުދަރެހަށް
5 މެއި 2021 | ބުދަ 13:39
ޝާޔާ
ޗީޑި ރޯދަވީއްލާކައް ތިކަމަކުނުދާޅެ😅😅
raajjemv logo

All rights reserved