ބަދިގެ 1442
މިއޮތީ މިލްކް ލައްޑޫގެ ރެސިޕީ، ތައްޔާރުކޮށްލަމާ!
 
ލައްޑޫ ތައްޔާރުކޮށްލަށް ހޭދަވަނީ ގާތްގަޑަކަށް ފަސްވަރަކަށް މިނިޓް
ކ. މާލެ |
މިލްކް ލައްޑޫ
ގުރްނޫރު ކުކިންގ ޗެނަލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 3/2 ޖޯޑު މިލްކް
  • 1 ޖޯޑު މިލްކް ޕައުޑަރ
  • ހަކުރު (ހިމުންކޮށްފަ ހުންނަ ހަކުރު / ޕައުޑަރ ހަކުރު)
  • ކާކުލަ (ރަތް ނުވަތަ ބޭނުން ކުލައެއް)
  • 1 ކާށި ހުނި

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތެއްޔެއް ނުވަތަ ތަވައެއްގައި މިލްކު ކައްކާލާށެވެ. ދެން ކުޑަކޮށް ބޮކިޖަހަން ފެށުމުން މިލްކް ޕައުޑަރ މަޑުމަޑުން އަޅަމުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކާކުލަ އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އަޅާލާށެވެ. ދެން ގުޅަޖެހޭ ވަރަށް ކިރު ތަތްވެ ވަކިވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ކައްކާ ނިމޭއިރު ހުންނާނީ ފުއްގަނޑު މޮޑެވޭގޮތަށް ކެކިފައެވެ. ދެން ގުޅަ ވެށުމަށްފަހު، ގުޅައިގެ ބޭރުގައި ހުނި ލާށެވެ. މިހާރު މިހުރީ ލައްޑޫ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
20%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
60%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved