ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 17:21
ކްރިސްޕީ ޕޮޓޭޓޯ ކެސަޑިއާ
ކްރިސްޕީ ޕޮޓޭޓޯ ކެސަޑިއާ
ޑިލިޝިއަން ޑޭ / ޔޫޓިއުބް ކުކިން ޗެނަލް
ބަދިގެ 1442
ކްރިސްޕީ ޕޮޓޭޓޯ ކެސަޑިއާ
 
މިއީ ވަރަށް އަވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ މީރު ހެދިކާއެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 2 އަލުވި ( ފެނުކައްކާފައި)
 • 8 ގްރާމް ޗީޒް ( ހިމުންކޮށް ގާނާފައި)
 • 1 ސަމުސާ އަަސޭމިރުސް
 • 140 ގްރާމް ފިޔާ ( ބޮޑު 1 ފިޔާ)
 • 10 ގްރާމް އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރ
 • 1 ސައިސަމުސާ ތެޔޮ
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 3ގްރާމް ޗިލީ ޕެޕަރ
 • 4ގްރާމް ކަރީ ޕައުޑަރ
 • 2 ސަމުސާ ފެން
 • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް
 • ޓޮމާޓޯ ޕިއްޒާ ސޯސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފިޔާ މީރުކޮށްލުމަށް ތަވައިގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، ބަޓަރ، ލޮނު އަޅައިގެން މަޑު ގިނީގައި ފިޔާކޮޅު މީރު ކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ޗިލީ ޕައުޑަރ، ކަރީ ޕައުޑަރ އަދި ތެޔޮ އަޅައިގެން ފްރައި ކޮށްލާށެވެ. ދެން އަލުވި ރަނގަޅަށް ޗަސްކުރުމަށްފަހު ޗީޒް އާއި، ކުރިން މީރުކޮށްލި ފިޔާ އަދި އަސޭމިރުސް، އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ރޮއްޓެއްގައި ޗިލީ ސޯސް ހާކާލާށެވެ. ދެން ރޮށީގެ އެއްފަރާތުގައި މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި އަލުވިން ބައެއް އަޅާލާށެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް އޭގެ މައްޗަށް ޗީޒް ލުމަށްފަހު ފޯލްޑް ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ތަވާގައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު މަޑުގިނީގައި ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
12%
24%
6%
29%
6%
24%
ކޮމެންޓް