ބަދިގެ 1442
ސަންސެޓް މޮކްޓެއިލް
 
ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ވެސް މި ޖޫސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
ކ. މާލެ |
ސަންސެޓް މޮކްޓެއިލް
ޕެޕަރ ކްރަޝް / ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • ކަރާ (ގިރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް)
  • 1 އޮރެންޖެ ޖޫސް
  • 1 ލުނބޯ
  • 5 މިންޓް (ފަތް ކުޑަކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ސެވަންއަޕް ނުވަތަ ސްޕްރައިޓް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

މިކްސަރުން ކަރާ ގިރުމަށްފަހު ފުރާނާލާށެވެ. ދެން މިންޓް ފަތް ކުޑަކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު، ތުނިކޮށް ލުނބޯ ފޮތި ކޮށްލާށެވެ. ދެން އޮރެންޖް ވެސް ދެ ފަޅިއަށް ފަޅިކޮށްލާށެވެ.

ދެން ފެންބޯ ތައްޓެއްގެ ކައިރިފަށުގައި ލުނބޯގެ ދިޔަ ހޭކުމަށްފަހު، ކައިރިފަށުގައި ހަކުރު ތަތްލަވާހޭން ހާކާލާށެވެ. މިންޓް ފަތާއި، ލުނބޯ އަދި އޮރެންޖުގެ ދިޔަ އެޅުމަށްފަހު، އައިސް ކިއުބް އަޅާލާށެވެ. ދެން ސެވަން އަޕް ނޫނީ ސްޕްރައިޓް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިން ގިރި ކަރާ މަޑު މަޑުން އަޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved