ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 13:34
ފްލަފީ ޔޯގަޓް ކޭކް
ފްލަފީ ޔޯގަޓް ކޭކް
ޑިލިޝިއަން ޑޭ / ޔޫޓިއުބް ކުކިން ޗެނަލް
ބަދިގެ 1442
ފްލަފީ ޔޯގަޓް ކޭކް
 
މިއީ ކޭކްގެ އެކި ފްލެވަރތައް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ރެސިޕީއެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 3 ބިސް ( ދެ ބައި ވަކި ކޮށްފައި)
  • 240 ގްރާމް ޔޯގަޓް ( ޝުގަރ ފްރީ)
  • 3 ސައިސަމުސާ ކޭކް ފްލަރ
  • 1 ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
  • 1 ލުނބޯ ( ރީނދޫ ކުލައިގައި ހުންނަ ބޮޑު ލުނބޯ)
  • ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް
  • 1 ސައިސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
  • 5 ސަމުސާ ހަކުރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބިހުގެ ރިނދޫ ބަޔާއި، ޔޯގަޓް، ކޭކް ފްލަރ، ކޯން ފްލަރ އަދި ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ލުނބޯގެ ބޭރު ގާނާފައި އަޅައިގެން ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ބިހުގެ ހުދުބައިގެ ތެރެއަށް ލެމަން ޖޫސް އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ހަކުރު މަދު މަދުން އަޅަމުން ވިޕް ވަންދެން ގިރާށެވެ. ގިރާ ނިމުމުން ކުރިން ގިރި ކޭކް ފުށްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވިޕްކުރި ބައި އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ދެ ބައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ފިހެލާށެވެ. ޓްރޭ ބަހައްޓާނީ އަވަނުގައި އިންނަ ދިގު ޓްރޭގެ ތެރެއަށް ހޫނު ފެން އަޅާފައެވެ. ފުރަތަމަ ފިހާނީ 150 ޑިގްރީގައި 30 މިނިޓް އަށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް 140 ޑިގްރީގައި 30 މިނިޓެވެ. ދެން ފިނިކޮށްލައިގެން ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
32%
32%
5%
16%
5%
11%
ކޮމެންޓް