ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 14:32
ބްރެޑް ޕިއްޒާ ޑިސްކް
ބްރެޑް ޕިއްޒާ ޑިސްކް
ޔަމީ / ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް
ބަދިގެ 1442
ބްރެޑް ޕިއްޒާ ޑިސްކް
 
ބްރެޑް ޕިއްޒާ ތައްޔާރު ކުރާއިރު އެމީހަކަށް ކަމުދާ ބާވަތެއްގެ މަހާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 4/1 ޖޯޑު ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 4/1 ޖޯޑު ކެޕްސިކަމް
 • 1 ދަޅު މަސް
 • 4/1 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 ސަމުސާ ސްވީޓް ކޯން ( ފެނުކައްކާފައި)
 • 4/1 ޖޯޑު މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް
 • 1 ސަމުސާ ބްލެކް އޮލިވް
 • 4/1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 4/1 ސަމުސާ އޮރިގާނޯ
 • 4/1 ޗިލީ ފްލޭކްސް
 • 1 ސަމުސާ ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
 • 1 ސަމުސާ ޓޯމާޓޯ ސޯސް
 • ޕާން (ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް)
 • 1 ސަމުސާ ޗީޒް ސްޕެރެޑް
 • 1 ސަމުސާ ބަޓަރު
 • 1 ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބޯ ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، ޓޮމާޓޯ، ސްވީޓް ކޯން، ޗީޒް، އޮލިވް، އަސޭމިރުސް، އޮރިގާނޯ، މަސް، ޗިލީ ފްލޭކްސް، ލޮނު އަދި ޓޮމާޓޯ ސޯސް އަޅައިގެން ސަމުސަލުން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ޕާން ފޮތި ޑިސްކުގެ ބައްޓަމަށް ވަށްކޮށް ކަފާލާށެވެ. އެއް ފޮތި ވަށްކޮށް ކެފުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް އެ ފޮތި ރިންގް ބައްޓަމަށް ލޭޔަރެއްހެން ކަފާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، ޗީޒް ސްޕްރެޑާއި، ބަޓަރާއި، ޓޯމާޓޯ ސޯސް، އަޅައިގެން އެއްކޮށްލުމަށްފަހު، ވަށްކޮށް ކަފާލި ޑިސްކު ޕާން ފޮތީގައި ސޯސް ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ރިންގެއް ހެން ކަފާލި ޕާން ފޮތީގެ ބައި ޑިސްކު ޕާން ފޮތީގެ މަތީގައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި މަސްގަނޑު ޑިސްކު ޕާނު ފޮތީގެ މެދުގައި ހުރި ހުސް ޖާގައަށް ފަތުރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، 180 ޑިގްރީގައި 12 މިނިޓް އަވަނުން ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން ކައިރި ފަށުގައި ބަޓަރު ހާކާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
20%
0%
40%
7%
0%
ކޮމެންޓް