ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 15:14
އެގް ރޯލްސް
އެގް ރޯލްސް
ޑިލިޝިއަން ޑޭ / ޔޫޓިއުބް ކުކިން ޗެނަލް
ބަދިގެ 1442
މިއޮތީ "އެގް ރޯލްސް" ހަދާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް!
 
މި ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް އިތުރު އެހެން ބާވަތްތައް ވެސް އިތުރު ކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 10 ބިސް
  • 2 ބެލް ޕެޕަރ ( ރެޑް، ގްރީން، ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
  • ތެޔޮ (ބިސްގަނޑު އެޅުމުގެ ކުރިން ތަވާގައި ހޭކުމަށް)
  • 1 ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް
  • 1 ބައި ސަމުސާ ސެސަމީ ސީޑް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބިހުގެ ދެ ބައި ވަކިކޮށް ދެ ތައްޓަކަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން ބިހުގެ ހުދު ބައިގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅައިގެން ސަމުސަލަކުން ނުވަތަ ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ. ދެން ރީނދޫ ބައިގެ ތެރެއަށް ވެސް ލޮނު ކޮޅަކާއި ސަމުސަލެއްގެ ފެން ފޮދެއް އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ބިހުގެ ހުދު ބައިގެ ތެރެއަށް ކޮށާފައި ހުރި ބެލްޕެޕަރ އަޅާލާށެވެ. ދެން ތަވައެއްގައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު، ބެލްޕެޕަރ އަޅާފައިހުރި ބިހުގެ ހުދުބައިން ބިސްގަނޑު އަޅާހެން، 3 ފަހަރަށް ރޯލް ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެއް ފަރާތަކަށް ބިސްގަނޑު ޖެއްސުމަށްފަހު، ރީނދޫ ބައިން ވެސް ބިސްގަނޑު އަޅާހެން އަޅާލުމަށްފަހު، ހުދު ބަޔާ އެކީ ރޯލް ކޮށްލާށެވެ. އޭރަށް މަތީ ލޭޔަރުގައި ފެންނަން ހުންނާނީ ރީނދޫ ބައެވެ. މި ބައި ވެސް ތިން ފަހަރަށް ރޯލް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ފިހެ ނިމުމުން ތިނެސްކަން ބައްޓަމަށް ކަފާލާށެވެ. ދެން ގާނިޝް ކޮށްލަން ޓޯމާޓޯ ސޯސް އާއި ސެސަމީ ސީޑް ބޭނުން ކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
40%
30%
0%
0%
20%
10%
ކޮމެންޓް
28 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 21:59
މައި
ނެތްތަ ވީޑިޔޯ އެއް. ކިޔައިގެން ގެޓެއް ނުވި.