ތާއިފްގެ ފިނިފެންމާ މޫސުން
ރަމަޟާންމަހު ޠާއިފަށް ފިނިފެންމަލުގެ ބަހާރެއް!
 
ތާއިފުގައި 800 އަށްވުރެ ގިނަ ފިނިފެންމާ ދަނޑު އޮވޭ
 
ތާއިފްގެ ދަނޑުތަކުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިއަން ފިނިފެންމާ ފޮޅޭ
 
ގެފުޅުގެ ބޭރު ފާރުތައް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ފިނިފެންމާ ތެޔޮ
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ތާއިފްގެ ދަނޑުތަކުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިއަނެއްހާ ފިނިފެންމާ ފޮޅޭ
އަލްޖަޒީރާ

މި ރަމަޟާންމަހު ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ތާއިފުގެ ފިނިފެންމާގަސްތަކުގައި މާއަޅައި ބަހާރު އަތުވެއްޖެއެވެ.

މަދީނަތުލް ވުރޫދް ނުވަތަ ފިނިފެންމަލުގެ ސަހަރުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ތާއިފުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަހާރު މޫސުމުގައި ފިނިފެންމަލުގެ ބަގީޗާތަކާއި ދަނޑުތަކުގައި މާފޮޅި މުޅި ސަރަހައްދު މަލުން އެއްވަސްވެއެވެ. މިފަހަރު ފިނިފެންމަލުގެ ބަހާރު އައީ ރަމަޟާންމަހުއެވެ.

ތާއިފުގައި 800 އަށްވުރެ ގިނަ ފިނިފެންމާ ދަނޑު އޮންނައިރު އެދަނޑުތަކުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިއަނެއްހާ ފިނިފެންމާ ފޮޅެއެވެ. މި ދަނޑުބިންތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާތީ، އެތަންތަން ވެފައިވަނީ ތާއިފަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށެވެ.

ތާއިފްގެ ފިނިފެންމާ ދަނޑުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދަނޑުވެރިން، ކޮންމެ ފިނިފެންމަލެއް ވެސް ބިންނަނީ އެމީހުންގެ އަތުންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަނޑުތަކުންނާއި ބަގީޗާތަކުން މާ ބިނދެގެން އެމީހެއްގެ ވަށިގަނޑު ފުރާލައެވެ. ދަނޑުތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މާ ބިނދެއެވެ.

ތާއިފްގެ ފިނިފެންމަލުން ގިނަ ބޭނުންތަކެއް ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ފިނިފެންމާ ފެން އުފެއްދުމާއި، ތެޔޮ އުފެއްދުމާއި، ރީތިވާ ސާމާނު އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް އުފައްދަންވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އޭގެތެރެއިން ފިނިފެންމަލުގެ ތެލަކީ ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ތެލެއްކަމަށް ސައުދީގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ.

ފިނިފެންމާ ތެލުގެ އެންމެ ކުޑަ ފުޅިއެއްގެ އަގަކީ ވެސް 106 ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ. މި ތެލަކީ މާތްވެގެންވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުގެ ބޭރު ފާރުތައް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެލެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
9%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
77%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
9%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
5%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް