ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 12:58
ޗިކެން ޕަނީނީ ސޭންޑްވިޗް
ޗިކެން ޕަނީނީ ސޭންޑްވިޗް
އައިޓިއުބް ޕީކޭ
ބަދިގެ 1442
ޗިކެން ޕަނީނީ ސޭންޑްވިޗް
 
ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ހެދިކާ އަކަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ބާވަތެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ޖޯޑު ފުށް
 • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 ސަމުސާ އީސްޓް
 • 3/1 ޖޯޑު ހޫނުފެން
 • 1 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 200 ގްރާމް ޗިކެން ބްރެސްޓް
 • 2/1 ސަމުސާ ފޮނިތޮށި (ހިމުންކޮށްފައި)
 • 2/1 ސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ
 • 2/1 ސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • 4/1 ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ
 • ލޮނު
 • 2/1 ސަމުސާ ޖިންޖަރ ޕައުޑަރ
 • 2/1 ސަމުސާ ގާލިކް
 • 1 ސަމުސާ ސޯއީ ސޯސް
 • 4/1 ޖޯޑު ފިޔާ
 • 2 ސަމުސާ ކެޕްސިކަން (ކޮށާފައި)
 • 3 ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް
 • 3 ސަމުސާ މަޔޯނައިސް
 • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ފުރަތަމަ ޖޯޑު ފުށާއި، ހަކުރާއި އީސްޓް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު، ހޫނު ފެން އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. ތެޔޮ ސަމުސަލެއް އަޅައިގެން 5 މިނިޓްވަރު މޮޑެލުމަށްފަހު ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް ފުއްގަނޑުގައި ހާކާލާށެވެ. ދެން މަތި ޖަހާފައި 1 ގަޑި އިރު ބަހައްޓާށެވެ.

ކުކުޅު މަސްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ކުކުޅާއި، ފޮނިތޮށި، ކޮރިއަންޑަރ، ޗިލީ ޕައުޑަރ، ގަރަމް މަސާލާ، ޖިންޖަރ، ގާލިކް، ސޯއީ ސޯސް އަދި ލޮނު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ތަވައަކަށް 2 ސަމުސާ ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު، ކުކުޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް ރޯ ފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް އަޅައިގެން 2 މިނިޓް ކައްކާލާށެވެ.

ދެން ސޭންޑްވިޗް ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް، ކުރިން ބެހެއްޓި ފުށްގަނޑުން ތިން ގުޅަ ހެދުމަށްފަހު، ފުށްގުޅަ އޯވަލް ބައްޓަމަށް ދަމާލުމަށްފަހު، 15 މިނިޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު، މަޑު ގިނީގައި 5 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ. ދެން ބަނަސް ކަފާހެން ކަފާލުމަށްފަހު، ޓޮމާޓޯ ސޯސް އާއި މަޔޮނައިސް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އެއްފަޅީގައި، ހާކާލާށެވެ. ދެން ކުކުޅު އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ މަތީގައި އަނެއްކާވެސް ސޯސް ހޭކުމަށްފަހު މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް ދެ ފޮތި އަޅާފައި އަނެއް ބައި ފޯލްޑް ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ގްރިލް ޕޭން އެއްގައި ތެޔޮ ހޭކުމަށްފަހު، މަޑު ގިނީގައި 2 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ. މަސްރޮށި ފިހޭހެން ދެފާރަތް ރޯފިލާހެން ޕްރެސް ކޮށްލަން ވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
23%
38%
5%
3%
23%
10%
ކޮމެންޓް