ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 15:33
ބްރެޑް އެޕަލް ޕައި
ބްރެޑް އެޕަލް ޕައި
ޑިލިޝިއަން ޑޭ / ޔޫޓިއުބް ކުކިން ޗެނަލް
ބަދިގެ 1442
ބްރެޑް އެޕަލް ޕައި
 
މިއީ މާ ގިނަ ބާވަތެއް ބޭނުން ނުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ފޮނި ކާއެއްޗެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 އާފަލް ( ރަތް، ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ސަމުސާ ބަޓަރު
  • 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު
  • 1 ސަމުސާ މާމުއި
  • 1 ސަމުސާ ފޮނިތޮށި ޕައުޑަރ
  • 5 ފޮތި ޕާން
  • 1 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ތަވައަކަށް ބަޓަރު އަޅާލާށެވެ. ބަޓަރުކޮޅު ދިޔާވުމުން އާފަލުކޮށާލުމަށްފަހު ތަވާގެ ތެރެއަށް އަޅައިގެން ބަޓަރާ އާފަލު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހަކުރު، މާމުއި އަޅައިގެން މެދު މިނުގައި ހުޅުގަނޑު ބަހައްޓައިގެން ކައްކާށެވެ. ކެކެން ފެށުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ފޮނިތޮށި ޕައުޑަރ އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޕާން ފޮތީގެ ހަތަރު ފަރާތް ކަފާލުމަށްފަހު ރޮށި ދަމާހެން ދަމާލާށެވެ.

ޕާން ފޮތީގެ މެދު ހުސްވާހެން ހަތަރު ފަރާތުގައި ފިއްސަކުން ބިސް ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޕާނުގެ އެއްފަރާތަށް އާފަލުކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު އަނެއް ފަރާތުގައި ވަޅިން ފަސް ރޮނގު ދަމާލާށެވެ. ރޮނގު ހުންނަ ބައި މައްޗަށް ވާހެން ފޯލްޑް ކޮށްލާށެވެ. ދެފާރާތް ރީތިކޮށް އެއްވަރަށް ކެފުމަށްފަހު މަތީގައި ބިސް ހާކާފައި 190 ޑިގްރީގައި 15 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
17%
50%
0%
17%
0%
17%
ކޮމެންޓް