ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 02:35
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ވުޑްވާޑް ނިންމުން
ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމުން ވަކިވާން ވުޑްވާޑް ނިންމައިފި
 
ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމާ ވުޑްވާޑް ހަވާލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރު
 
ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމުން ވުޑްވާޑް ވަކިވާނީ މި އަހަރު ނިމުމުން

މި އަހަރު ނިމުމުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަނުގެ މަގާމުން ވަކިވާން އެޑް ވުޑްވާޑް ނިންމައިފިއެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ވުޑްވާޑް ނިންމިއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް ވުޑްވާޑުގެ ނުފޫޒާ ހެދި ޔުނައިޓެޑް ގޯސް މިސްރާބަކަށްދާތީ، އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ވުޑްވާޑަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މި ފަހުން ޔޫރަޕުގެ ނަން މަޝްހޫރު 12 ކުލަބެއް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ހިމެނުމާއެކު، އެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އިތުރަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެއާއެކު އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޔުނައިޓެޑުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ މި އަހަރު ނިމުމުން، ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމުން ވަކިވާން ވުޑްވާޑް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މަގާމުން ވަކިވާން ނިންމިކަން ހާމަކުރެއްވުމަށްފަހު ވުޑްވާޑް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 16 އަހަރު ޔުނައިޓެޑަށް ކޮށްދިން ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ވުޑްވާޑް ޔުނައިޓެޑާ ދުރަށްދާއިރު، އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު މެލްކަމް ގްލޭޒާއަށް ޔުނައިޓެޑް ގަތުމަށް 2005 ވަނަ އަހަރު ލަފާދިނީ ވުޑްވާޑެވެ. ގްލޭޒާގެ ފަރާތުން ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވުޑްވާޑް ޚިދުމަތްކުރަން ފެށީ މާލީ ގޮތުން ލަފާދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު ފަހުން 2007 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޮމާޝަލް އަދި މީޑިއާ ކަންތައްތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއެއްގެ ޒިންމާއާ ވުޑްވާޑް ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2012 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުރި ޑޭވިޑް ޖިލް ރިޓަޔާކުރުމުން، އެ މަގާމަށް ވުޑްވާޑް އައްޔަންކުރިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމުން ވަކިވާން ވުޑްވާޑް ނިންމައިރު، އެ ޓީމުގެ ވެރިޔާ ގްލޭޒާއަކީ ދާދި ފަހުން ޔޫރަޕުގެ ނަން މަޝްހޫރު ކުލަބުތަކެއް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގުގެ މޭސްތިރިއެކެވެ. އެގޮތުން އެ ލީގުގެ ވައިސް ޗެއާމަނުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް