ރަމަޟާން 1442
ކުކުޅުގެ ރަހަތައް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް މިއޮތީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ރެސިޕީއެއް، އަވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްލަމާ!
 
ކުކުޅުން ތައްޔާރުކުރާ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތައް ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ
ނާޒުމީ ސައީދު
ކ. މާލެ |
ބޭކެޑް ޗިކަން ބްރެސްޓް ވިތް ޗީޒް އެންޑް ޓޮމާޓޯ
ކަޒާން

ކުކުޅުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް އަބަދުވެސް ދިވެހިން ތައްޔާރުކޮށް އުޅެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ހުކުރު ދުވަހަކީ ދިވެހިންނަށް ކުކުޅުގެ ޢީދެއް އައުން ފަދަ ދުވަހެކެވެ. ސުފުރާމަތި ފަޅު ފިލުވާލަދޭ ބާވަތަކީ ކުކުޅު ކަމަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ރޯދަ މަހުގައި ވެސް ކުކުޅުން ތަފާތު އެކި ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކޮށް، ވިހާވެސް ގިނަ ރެސިޕީތައް ޓްރައި ކުރުމަކީ ދިވެހިންގެ އާދައެކެވެ. މިފަހަރު މި ރެސިޕީ ޓްރައިކޮށްލުން ކިހިނެއް ވާނެތޯއެވެ.

ބޭކެޑް ޗިކަން ބްރެސްޓް ވިތް ޗީޒް އެންޑް ޓޮމާޓޯ - ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 800ގްރާމް ޗިކެން ބްރެސްޓް
  • 100ގްރާމް ޗީޒް
  • 80ގްރާމް މަޝްރޫމް
  • 2 ޓޮމާޓޯ
  • 2/1 ބްލެކް ޕެޕަރ ( މުގުރާފައި)
  • 1 ސަމުސާ ލޮނު
  • 1 ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ
  • 3 ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކުކުޅު ބްރެސްޓްގައި މަސްފިހަން ޅިޔަ އަޅާ ގޮތަށް ޅިޔަ އަޅާލާށެވެ. ދެން ކުކުޅުގައި ހޭކުމަށް ސޯސް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ބޯތައްޓަކަށް ޕެޕްރިކާ، ބްލެކް ޕެޕަރ، ލޮނު، އޮލިވް އޮއިލް އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު، ކުކުޅު ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިއްސަކުން ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ސޯސް ރީތިކޮށް ހާކާލާށެވެ. ދެން ޅިޔަ އަޅާފައި ހުރި ކުކުޅުގެ ދޭތެރެއަށް ޗީޒް ސްލައިސް އަކާއި، މަޝްރޫމް ސްލައިސް އަކާއި، ޓޮމާޓޯ ސްލައިސް އެއް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން 180 ޑިގްރީގައި 35 މިނިޓް ފިހެލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް