ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 13:04
ބްރެޑް ގްލާބް ޖާމް
ބްރެޑް ގްލާބް ޖާމް
ކުކް އޯސަމް
ބަދިގެ 1442
ބްރެޑް ގްލާބް ޖާމް
 
ގްލާބް ޖާމް ތައްޔާރުކޮށްލަން މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާނެ

ގްލާބް ޖާމް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގޫބޫލު ފޮނިކާއެއްޗެކެއެވެ. މިފަހަރު ގްލާބް ޖާމް ޕާން ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލަން މަސައްކަތްކޮށްލާށެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 8 ފޮތި ޕާން (ބޮޑު)
  • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1 ޖޯޑާއި 2/1 ޖޯޑުގެ ފެން
  • 4 ކާފޫރުތޮޅި
  • ލެމަން ޖޫސް
  • 6 ސަމުސާ ކިރު ( މިލްކް ކްރީމް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ޕާން ފޮތީގެ ހަތަރު ފަރާތް ކަފާލާށެއެވެ. ދެން މިކްސަރަށް އަޅާ ފުނޑުކޮށްލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު ތެއްޔަކަށް ހަކުރާއި، ފެން، ކާފޫރުތޮޅި ހަތަރު ތިކި ލެމަން ޖޫސް، އަޅައިގެން ގިރަމުން ކައްކާލާށެއެވެ. ދެން ކުޑައިރުކޮޅެއްވަންދެން މަތިޖަހާލާށެއެވެ.

ބޯތައްޓަކަށް ޕާންކުޑި އާއި މިލްކް ކްރީމް ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު މޮޑެލާށެއެވެ. އޮމާންވަންދެން ރީތިކޮށް މޮޑެވުމުން ގްލާބް ޖާމް ހެދުމަށް ގުޅަ ވަށާލާށެއެވެ. ދެން ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު، މަޑު ގިނީގައި ތެލުލާށެއެވެ. މޮށިކުލަ އެރުމުން ގުޅަތައް ނެގުމަށްފަހު ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ހަކުރު ފެންފޮދު ތެރެއަށް ގްލާބްޖާމް އަޅާލާފައި 15 ނުވަތަ 30 މިނިޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް