ބަދިގެ 1442
ޗިކެން ތަންދޫރީ ކަޓްލެޓްސް
 
މިއީ ތަންދޫރީ ޗިކެން ކާ ހިތްވާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ހެދިކާއެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
ކ. މާލެ |
ޗިކެން ތަންދޫރީ ކަޓްލެޓްސް
ޔޭސް އައިކެން ކުކް ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 7 ޗިކެން ސްލައިސް ( ބޯންލެސް)
 • 1 ސައިސަމުސާ ސޯއީ ސޯސް
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވިނެގަރ
 • 1 ސަމުސާ ގާލިކް ޕޭސްޓް
 • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
 • 2/1 ބްލެކް ޕެޕަރ (މުގުރާފައި)
 • 3 އަލުވި ( ފެނުކައްކާ ޗަސްކޮށްފައި)
 • 2 ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 2/1 ހިކިމިރުސް ( މުގުރާފައި)
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތަންދޫރީ މަސާލާ
 • 4/1 ސަމުސާ ބްލެކް ޕެޕަރ ( މުގުރާފައި)
 • 1 ސަމުސާ ގްރީން ޗިލީ ޕޭސްޓް ( ދިގު މިރުސް ޗަސްކޮށްފައި ބެނުން ކޮށްލެވިދާނެ)
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
 • 2 ބިސް
 • ފާރޮށި ކުނޑި

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ސޯއީ ސޯސް، ވިނެގަރ، ގާލިކް ޕޭސްޓް، ބްލެކް ޕެޕަރ އަދި ލޮނު އަޅައިގެން އެއްކުރުމަށްފަހު، ކުކުޅު ފޮތިތަކުގައި ރަނގަޅަށް ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 2 ގަޑިއިރު މެރިނޭޓްކޮށްލަން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވައަކަށް ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު، މަޑު ގިނީގައި ކުކުޅު ކޮޅު ފްރައި ކޮށްލާށެވެ. ދެ ފަރާތް ރަނގަޅަށް ރޯފިލުމުން އުނދުން ނިންވާލާށެވެ.

ދެން ބޯތައްޓަކަށް އަލުވި، ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނު ކޮޅަކާއި، ލެމަން ޖޫސް، މުގުރި މިރުސް، ތަންދޫރީ މަސާލާ، މުގުރި އަސޭމިރުސް، ގްރީން ޗިލީ ޕޭސްޓް، ކޯން ފްލަރ އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު، އަތުގައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު، ގުޅަ ޖަހާހެން ކުރިން ފްރައި ކުރި ކުކުޅުން އެއް ފޮތި އަލުވި ގުޅަ ތެރެއަށްލާ ބަންދުކޮށް ގުޅަ ވަށާލާށެވެ. ދެން ބިހާ ފާރޮށި ކުނޑި ލުމަށްފަހު ތެލުލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް