އުމަރު ސީރީޒް ރާއްޖެޓީވީގައި
އުމަރު ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް މިރޭ 10:20 ގައި ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދެނީ
 
ސީރީޒްއަށް އަޑު އަޅާފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން
 
31 އެޕިސޯޑް މި ސީރީޒްގައި ހިމެނޭ
 
ކޮންމެ ދެ ރެއިން އެއް ރޭ އައު އެޕިސޯޑެއް ގެނެސްދޭނެ
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
އުމަރު ސީރީޒްގެ އެޕިސޯޑެއްގެ މަންޒަރެއް
އުމަރު ސީރީޒް

މުސްލިމުންގެ ދެ ވަނަ ޚަލީފާ އުމަރު ބިން ޚައްޠާބުގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ސީރީޒެއް ކަމުގައިވާ "އުމަރު ސީރީޒް"ގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 10:20 ގައި ރާއްޖެޓީވީން ދައްކާނެއެވެ.

މި ސީރީޒްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ގަނެ ދިވެހި ބަހުން ޑަބްކޮށްގެން މި ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭއިރު، ކޮންމެ ރެއަކުވެސް މިސީރީޒް ގެނެސްދޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ދެ ރެއިން އެއް ރޭ އައު އެޕިސޯޑެއް ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޖުމްލަ 31 އެޕިސޯޑް ހިމެނޭ މިސީރީޒް ދައްކާނީ ކޮންމެ ރެއެއްގެވެސް 10:20 ގައެވެ.

މި ސީރީޒްއަށް އަޑު އަޅާފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންނެވެ.

އުމަރު ސީރީޒްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓްސް ގަނެ މިސީރީޒް އާންމުންނާ ހަމައަށް މި ގެނެސްދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ސީރީޒްއެއް ދިވެހި ބަހުން ޑަބްކޮށް ދިވެހި އޯޑިއަންސާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަކީވެސް މިކަމުގެ މަގްސަދެކެވެ.

އުމަރު ސީރީޒްއަކީ ގަތަރު ޓީވީގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ގަތަރު މީޑިޔާ އެޖެންސީ (ގަތަރު ޓީވީ) އާއި މިޑްލް އީސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓިން ސެންޓަރާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މިސީރީޒްއަކީ އަރަބް ޕްރޮޑަކްޝަނަކުން މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޑަކްޝަން ކަމަށް މިޑްލް އީސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓިން ސެންޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ސީރީޒްގައި 30،000 އެކްޓަރުން ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވާއިރު 10 ގައުމަކުން ޓެކްނިކަލް ޓީމުތައް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިސީރީޒްގެ ޑައިރެކްޓަރ ބުނެފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިވިކަމަކީ މައްކާގެ އޭރުގެ މަންޒަރުތައް ގެނެސްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ދުވަހެއްގެ ޝޫޓިންއަށް ވެސް 500 އެކްޓަރުން އެންމެ މަދުވެގެން ބޭނުންވި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެދުވަސްވަރު ހިނގާފައިވާ ގިނަ ހަނގުރާމަތަކެއްވެސް މިސީރީޒްގައި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މިސީރީޒް ދައްކާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުއެވެ. 200 މިލިއަން ސައުދީ ރިޔާލުގެ ބަޖެޓަކުން ހަދާފައިވާ މިސީރީޒް ޝޫޓްކޮށްފައިވަނީ މޮރޮކޯގައެވެ.

މިސީރީޒް އެކި ބަހުން ޑަބްކޮށްގެން މިހާތަނަށް ގެނެސްދީފައިވާއިރު އިނގިރޭސި ބަހުން ސަބްޓައިޓަލް އަރުވައިގެން ޔޫޓިޔުބަށްވެސް މިސީރީޒް ވަނީ އަޕްލޯޑްކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 10 ގައުމެއްގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުން އެގައުމުތަކުގެ ރަސްމީ ބަހުން ޑަބްކޮށްގެން މިސީރީޒް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތުރުކީ، އިންޑޮނީޝިޔާ، އިރާން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ދިވެހި ބަހުން ޑަބްކޮށްގެން މިސީރިޒް ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މިސީރިޒްގައި އުމަރުގެފާނު އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގެ ހާދިސާތަކުން ފެށިގެން ޝަހީދުކޮށްލުމާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އުމަރުގެފާނު މައްކާގައި ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްވަރާއި ރަސޫލާ(ޞ) ސުވަރުގެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާ އަބޫބަކުރުގެފާނު ޚަލީފާކަމުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތައްވެސް މިސީރީޒްގައި ގެނެސްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
14 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 02:14
ޢައިސާ
ރިޕީޓް ފޮނުވަނީ ކޮންއިރަކު ތޯ؟