ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 19:30
އެމެރިކާގެ ފުލުހުންގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
އެމެރިކާގެ ފުލުހުންގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓަރސް
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު މަރާލުން
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއްގެ ގަޔަށް އަނެއްކާވެސް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި
 
ޑޮންޓާ ރައިޓް މަރާލުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވޭ

އެމެރިކާގެ ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް އެގައުމުގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ފުލުހުން ބަޑިޖަހައި މަރާލީ ޑޮންޓާ ރައިޓް ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. މި ޒުވާނާގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ބަޑި ޖެހީ ޓްރެފިކް ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވިކަމަށް ބުނެއެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނާ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް އެ ޒުވާނާ ހައްޔަރު ކުރެވެން އޮތް ނަމަވެސް ބަޑި ޖެހީއެވެ. ބަޑި ޖެހީ ގަސްދުގައި ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގައި އަނެއްކާވެސް ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލުމާ ގުޅިގެން ބްރޫކްލިންގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މުޒާހަރާ ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް މުޒާހަރާ ރޫޅާލައިފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތަކާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާތަކަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ދީފައެވެ.

އެމެރިކާ ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް އެގައުމުގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު މަރާލާފައި މިވަނީ ކަޅުނަސްލުގެ މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް ގަސްދުގައި މަރާކަމުގެ ތުހުމަތު އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާ އަދި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަލުން ކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭމަހު އެމެރިކާގެ ފުލުހުންގެ މީހަކު އެގައުމުގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް، ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމަށްފަހު އޭނާގެ ކަރަށް ފައިން އަރައި ނޭވާނުލެވޭގޮތަށް ހާސްކޮށްލައިގެން ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލިއެވެ. މިފަހަރުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އެ ސަރަހައްދާ ގާތްގަނޑަކަށް 16 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް