raajjemv logo
ލިންގާޑް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން
ލިންގާޑަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ފާރަލަނީ
 
ލިންގާޑް އަންނަނީ ވެސްޓް ހޭމުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން
 
ލިންގާޑް ހޯދަން ޕީއެސްޖީ، ރެއާލް އަދި އިންޓައިން މަސައްކަތްކުރޭ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ވެސްޓް ހޭމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖެސޭ ލިންގާޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖެސޭ ލިންގާޑަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އައި އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ލިންގާޑް ވެސްޓް ހޭމާ ގުޅުނީ މިދިޔަ ފިނި މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ވެސްޓް ހޭމަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ކެރިއަރުގައި އައު ތަޖުރިބާއެއް ކުރަން ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް ލިންގާޑް ބުނިއިރު، އޭނާ އަންނަނީ އެ ޓީމުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ވެސްޓް ހޭމަށް ކުޅެދުން ނުވަ މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ އަށް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި ވެސްޓް ހޭމުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައިވެސް ލިންގާޑް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި ފަހަކަށް އައިސް ދައްކަމުން އަންނަ މޮޅު ކުޅުމާއެކު، އޭނާ ވަނީ އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޖާގައެއްވެސް އަލުން ހޯދާފައެވެ.

އެއާއެކު ލިންގާޑަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ފާރަލާން ފެށިއިރު، ޕީއެސްޖީ އާއި، ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި އިންޓަ މިލާނުން ލިންގާޑް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ނޫސް "އީއެސްޕީއެން" އިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ލިންގާޑަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ފާރަލަމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ލޯނު އެއްބަސްވުން ދާއިމީކުރުމަށް ވެސްޓް ހޭމުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މި ސީޒަން ނިމުމުން ލިންގާޑުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، އޭނާ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އަދި ބާކީ އެއް އަހަރު އެބައޮތެވެ.

ލޯނު އުސޫލުން ވެސްޓް ހޭމަށް ބަދަލުވެ، އެ ޓީމުގައި ލިންގާޑް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑުގައި އޭނާއަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ވެސްޓް ހޭމަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ލިންގާޑަށް ފުރުޞަތު ލިބުން މަދުވިއިރު، މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިނީ އެންމެ ތިން މެޗެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު އެފްއޭ ކަޕާއި، އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕާއި، އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑުގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް