raajjemv logo
ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވުން
ރާނީގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕް އުމުރުފުޅުން 99 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ދިވެހިރާއްޖެއިން މެހުމާނުންނަށް އަރުވާ އެންމެ މަތީ ޝަރަފުކަމަށްވާ ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ޝަރަފު 1972 ގައި ޕްރިންސް ފިލިޕަށް އެރުވިފައިވޭ
 
އަވަހާރަވިއިރު ޕްރިންސް ފިލިޕާއި ރާނީގެ އެލިޒަބަތުގެ 4 ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ
 
ޕްރިންސް ފިލިޕާއި ރާނީ އެލިޒަބަތު ކައިވެނިބައްލަވައިގަތީ 1947 ވަނަ އަހަރު
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
ޕްރިންސް ފިލިޕް- ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅުން 99 އަހަރު
ރޮއިޓަރސް

އިނގިރޭސީ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2ގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅުން 99 އަހަރެވެ. ޝާހީ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފިލިޕް އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ވިންޑްސަރ ގަނޑުވަރުގައެވެ.

ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝާހީ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވަމުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުވެސް ޕްރިންސް ފިލިޕްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހިފައިވެއެވެ. އޭރު މަހެއް ވަންދެން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދީފައިވެއެވެ. ،ޕްރިންސް ފިލިޕްގެ ހަޔާތުގެ ބޮޑުބައި ހޭދަ ކުރެއްވީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައެވެ. ނަމަވެސް 2011 ވަނަ އަހަރު ހިތުގެ ނާރެއް ބްލޮކްވެގެން ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައިވާއިރު 2012 ވަނަ އަހަރު ބްލެޑަރގެ އިންފެކްޝަނަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައި ވެއެވެ.

ޕްރިންސް ފިލިޕާއި ރާނީ އެލިޒަބަތު ކައިވެނިބައްލަވައިގަތީ 1947 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އެކަމަނާ ރާނީގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ 5 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އަވަހާރަވިއިރު ޕްރިންސް ފިލިޕާއި ރާނީގެ އެލިޒަބަތުގެ 4 ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ.

ޕްރިންސް ފިލިޕަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މެހުމާނުންނަށް އަރުވާ އެންމެ މަތީ ޝަރަފުކަމަށްވާ ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ޝަރަފު 1972 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު އެރުވިފައިވާ އިއްޒަތްތެރިއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް