އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ
ސަޅި ވަނަން ވިދާޅުވުމުގައި ޕްރިންސް ޖޯޖް ވަރެއްނެތް
 
ރާނީއަށް ވިދާޅުވާ ނަމަކީ ގޭންގޭން
 
ބައްޕާފުޅަށް ވިދާޅުވާ ނަމަކީ ޕޮޕްސް
ކ. މާލެ |
ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ ދޮށީދަރިކަލުން ޕްރިންސް ޖޯޖް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިނގިރޭސި ޝާހީ ޚާންދާނުގެ ތެރޭގައި އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ވިދާޅުވެ އުޅުއްވާ ވަނަން ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ޝައުގެކެވެ. މިކަމުގައި އާދައިގެ މީހުންނެކޭ ޝާހީ މެންބަރުންނެކޭ ތަފާތެއް ނޯންނަކަން ވަނަންތަކަށް ބެލީމާ ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ޕްރިންސް ހެރީ އޭނާގެ ފަހަރި ކޭޓް މިޑްލްޓަނަށް ވިދާޅުވެ އުޅުއްވާ ނަމަކީ ކެތު އެވެ. އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކްލްއަށް ޕްރިންސް ހެރީ ވިދާޅުވާ ނަމަކީ މެގް އެވެ. މޭގަން މާކްލްގެ އެކުވެރިން އާއްމު ގޮތެއްގައި ޕްރިންސް ހެރީއަށް ނިސްބަތް ކުރަނީ ހެޒް ގެ ނަމުންނެވެ.

ކޭޓް މިޑްލްޓަން އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް ވިދާޅުވަނީ ބޭބް ގެ ނަމުންނެވެ. އަނބިކަނބަލުންނަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް ބޭނުން ކުރައްވާ ނަމަކީ ޑާލިންގ އެވެ. ޕްރިންސް ވިލިއަމް ތަންކޮޅެއް ތުއްޕުޅުއިރު މާމާފުޅު ރާނީއަށް ވިދާޅުވެ އުޅުއްވި ނަމަކީ ގެރީ އެވެ.

ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވަނަން ބޭނުން ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ އަރައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ ދަރިކަލުން ޕްރިންސް ޖޯޖެވެ. އުމުރުފުޅުން 8 އަހަރުގެ ޕްރިންސް ޖޯޖް ބައްޕާފުޅަށް ބައްޕައެކޭ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ވިދާޅުވާ ނަމަކީ ޕޮޕްސް އެވެ. އެހިސާބުން އަދި ނުނިމެއެވެ. ރާނީއަށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ ނަމެއް ޕްރިންސް ޖޯޖް ވިދާޅުވެއެވެ. އެެއީ ގޭންގޭން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
14%
އުފާ ވެއްޖެ
14%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
57%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
23 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 19:09
އަނޫޝް
މީގަ އެންމެ ސަޅީ ރާނީއަށް ގެރިއަށް ގޮވި ތަންކޮޅު
raajjemv logo

All rights reserved