ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 07:06
ޅ. ފެލިވަރު މަސް ކާރުޚާނާ- ފެލިވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި
ޅ. ފެލިވަރު މަސް ކާރުޚާނާ- ފެލިވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ފެލިވަރުގެ ހާލަތު
ފެލިވަރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 294ށް
 
ޕޮޒިޓިވްފެފައިވާ 13 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވޭ
 
ފެލިވަރުން 750 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވޭ
 
ނަތީޖާ ނުލިބޭ 25 ސާމްޕަލެއްވޭ
 
337 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ޅ އަތޮޅުގައި މަސްފެކްޓްރީ ހިންގަމުން އަންނަ ފެލިވަރުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 294ށް އަރާފައިވާކަމަށް ޅ އަތޮޅު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އީއޯސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ޅ އަތޮޅު އީއޯސީން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ އެއަތޮޅުގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވާފައެވެ. މިސެޝަންގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޅ ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް އަންވަރު ވިދާޅުވީ ފެލިވަރުން 750 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން 47 އިންސައްތަ ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. 337 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެފައިވާއިރު 94 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ އިންކޮންކްލޫސިވް ކަމަށް އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ 25 ސާމްޕަލެއްވާ ކަމަށް އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންވަރު ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންނަށް ފެލިވަރުން މިވަގުތު ދެވެން ހުރި ހުރިހާ ފަރުވާ އެއް ދެމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި ހައިރިސްކު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެނަމަ އެޗްޕީއޭއާ ގުޅިގެން އެ ސްޓާފުން ބ އަތޮޅު އޭދަފުށި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރަމުންދާކަމަށް އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ފެލިވަރުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްފެފައިވާ 13 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަންވަރު ވިދާޅުވީ އެމީހުން ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރީ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް ހައިރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ތިބި މީހުން ކަމަށްވާތީކަމަށެވެ.

Advertisement

ފެލިވަރުގައި 605 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު މީގެތެރެއިން 270 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. ބާކީ ތިބި މީހުންނަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނެވެ. 270 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ޅ އަތޮޅު ނޫން އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ 163 މުވައްޒަފަކު ފެލިވަރުގައި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ފެލިވަރުން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. ފެލިވަރުގެ ކްލަސްޓަރ އާ ގުޅިގެން ގިނަ ރަށްތަކަކުން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެނި ބައެއް ރަށްރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް