ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 22:10
އިކާ ކަސިއަސްއާއެކު މަޚްލޫފާއި ބައްސާމް މަޝްވަރާކުރުން
އިކާ ކަސިއަސްއާއެކު މަޚްލޫފާއި ބައްސާމް މަޝްވަރާކުރުން
ޓްވިޓަރ
މަޚްލޫފާއި ބައްސާމް ކަސިއަސްއާ ބައްދަލުކުރުން
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ކަސިއަސްއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
މަޚްލޫފާއި ބައްސާމް ވަނީ ދުބާއީގައި ކަސިއަސްއާ ބައްދަލުކޮށްފައި
ރާއްޖެ އާއި މި ސަރަޙައްދުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް މަޝްވަރާކުރި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޕެއިން އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލެޖެންޑް އިކާ ކަސިއަސްއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަސިއަސްއާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ބައްދަލުކުރެއްވީ ދުބާއީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެފައިވާ ޑިފެންޑަރު މިޝޭލް ސަލްގާޑޯވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އާއި މި ސަރަޙައްދުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޝައުގުވެރި މަޝްވަރާތަކެއް ކަސިއަސްއާއެކު ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންކަން، ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަސިއަސްއާއެކު މަޚްލޫފާއި ބައްސާމް މަޝްވަރާކުރެއްވިއިރު، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލް (ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ހައި ޕާފޯމަންސް ސެންޓަރު) ގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނާނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލެޖެންޑެއް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ނިންމުން އެފްއޭއެމުން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބައްސާމާއި، އެ އިދާރާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ސަލްގާޑޯއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް