ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 07:11
އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ލުއިޑް އޮސްޓިން
އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ލުއިޑް އޮސްޓިން
ރޮއިޓަރސް
އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ބޭލުން
އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ބޭލުމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ބައިޑެން
 
އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތައް އެމެރިކާގެ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭލުމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އަދި މިހާތަނަށް ގޮތެއް ނިންމާފަ އެއް ނުވޭ
 
އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭލުން ވާނީ ދަތި ކަމަކަށް - ބައިޑެން

ޠާލިބާނުންނާއެކު އެމެރިކާއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ 'އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލަހް ގެނައުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުން" އާއި އެއްގޮތަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭލުމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ލުއިޑް އޮސްޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮސްޓިން އަފްޣާނިސްތާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތައް އެމެރިކާގެ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭލުމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އަދި މިހާތަނަށް ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް އޮސްޓިން ވިދާޅުވިއެވެ. އޮސްޓިން ވިދާޅުވީ އަފްޣާނުން ސިފައިން ބޭލުމުގައި ގޮތް ނިންމޭނެ ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ މިހާރުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކަމަށެވެ.

ތާލިބާނުންނާއެކު އެމެރިކާއިން ހެދި އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން އަފްޣާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ 13،000 ސިފައިންގެ ތެރެއިން 10،000 ސިފައިން އަންނަ މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެގައުމުން ބާލަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބާކީ ތިބި ސިފައިން ބާލާނެ ދުވަހެއް އެމެރިކާއިން އިއުލާން ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެކަމަކު މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވިދާޅުވީ އަފްޣާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ތެރެއިން 10،000 ސިފައިން މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެގައުމުން ބޭލުން އެއީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއާއެކު ތާލިބާނުން ވަނީ ބައިޑެންގެ ވާހަކަތަކަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފައެވެ. ތާލިބާނުން ބުނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަފްޣާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން އެގައުމުން ނުބާލައިފިނަމަ ގަދަކަމުން އެމެރިކާ ސިފައިން އެގައުމުން ބޭރުކުރުމަށް ހަނގުރާމަ ފަށަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ 21 އަހަރުކުރިން ތާލިބާނުންނާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ފެށި ހަނގުރާމައިގައި އެމެރިކާއަށް މިހާތަނަށް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއިއެކު ތާލިބާނުން ވަނީ އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއަކީ އާދައިގެ އަސްކަރިއްޔާއެއް ކަމަށް ސިފަ ކޮށްފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް