ޕާކިސްތާން
ހައިވޭ މަތީ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފި
 
މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމްގެ އިތުރުން އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމާއި، ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މުދާތައް އަތުލުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
ރޭޕާއި ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުގައި ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓަރސް

ޕާކިސްތާނުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހައިވޭއެއް މަތީ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރަން އެގައުމުގެ ލާހޯރު ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ލާހޯރު ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އަނީދު މަލްހީ އަދި ޝަފްގަތު އަލީގެ މައްޗަށް ގޭންގު ރޭޕާއި ރަހީނުކުރުމާއި ވައްކަން ކުރުމާއި ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމްގެ އިތުރުން އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމާއި، ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މުދާތައް އަތުލުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

މިކުށްތައް ސާބިތުވި މަލްހީއާއި އަލީގެ ވަކީލުން ވަނީ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި، މިއީ އިންސާފުވެރިކޮށް ދިޔަ ޝަރީއަތެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރާނެ ކަމަށް ވަކީލު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު، ޕާކިސްތާނާއި، ފްރާންސްގެ ރަށްވެހިކަން އޮންނަ އަންހެނަކު ލާހޯރު ކައިރީ ހައިވޭއަކުން ކާރުގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބަޔަކު ވަނީ ހަމަލާދީ ކާރު ހުއްޓުވައި އެ އަންހެން މީހާގެ ގަހަނާއާ މުދާތައް ފޭރިގަނެފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އޭނާ ރޭޕްކޮށްފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގައި ވަނީ ރޭޕާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކޮށްފައެވެ. އެއާއިއެކު އެގައުމުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސް ރޭޕްކުރާ މީހުނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގާނޫނެއް ވަނީ ހަދައިފައެވެ. އެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރޭޕްގެ ކުށްތައް ބަލަން ވަކި ކޯޓެއް ހަދައި ކުށްކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ބަލާ ނިންމުމަށެވެ. އަދި ރޭޕްގެ ކުށް ތަކުރާރު ކުރާނަމަ ބޭސްދީގެން ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ކަނޑުވާލުމުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
11%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
11%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved