ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 21:54
ެެއެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ެެއެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ރޮއިޓަރސް
ނޯތު ޑަކޯޓާގައި ވެކްސިން ޖެހުން
އެމެރިކާގެ ނޯތު ޑަކޯޓާގައި މި މަހުގެ 29 ގައި އަލުން ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ
 
ހައި ރިސްކް ނުވަތަ ބައްޔަށް ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް ވެކްސިން ޖަހަން އަވަސްކުރުމަށް އަންގާފައިވޭ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ނޯތު ޑަކޯޓާގައި މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް އަލުން ވެކްސިން ޖަހަން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން ބުނެފިއެވެ.

ޕަބްލިކް ހެލްތުން ވަނީ 29 ވަނަ ދުވަހު ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަން ނިންމާފައިވުމާއެކު، ވެކްސިން ޖަހަން ޝަރުތުހަމާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އެގޮތުން ފޭސް 1އޭ، 1ބީ އަދި 1ސީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން މިހާރުއްސުރެ ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. މި ފަރާތްތަކަކީ ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑުވަރުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނެވެ.

ނޯތު ޑަކޯޓާގައި އަލުން ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާއިރު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޑަކޯޓާގައި 27 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އަދި 16 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

އެ ސްޓޭޓުގައި މިހާތަނަށް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން 1،400ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް