ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 09:39
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން، އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން، އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
ރައީސް އޮފީސް
ވެކްސިން ގަތުން
ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 300،000 ޑޯޒް ގަންނަނީ!
 
ފައިޒާ ވެކްސިންގެ 58،050 ޑޯޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން
 
ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 200،000 ޑޯޒް ވެކްސިން ލިބޭނެ
 
އޭޕްރީލް މަހު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ

އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 300،000 ޑޯޒް ގަތުމަށް ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ނަފީގު ވިދާޅުވީ ސީރަމް އިންޓިއުޓާއެއްކޮށް ކޮވިޝީލްޑްގެ އިތުރު 300،000 ޑޯޒެއް ގަތުމަށް މިހާރު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުންމީދަކީ އޭޕްރީލް މަހު ދެ ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފެށުންކަން ކަމަށާއި، އިތުރު ވެކްސިން ލިބޭ ވަރަކުން މިވަގުތު ވެކްސިން ނުޖެހި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަވަހަށް ފުރަތަމަ ޑޯޒް ވެކްސިން ޖަހާ ނިންމުން ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ވެކްސިންތައް ލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 200،000 ޑޯޒް ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 108،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިންގެ 12،000 ޑޯޒް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި, އޭގެ ބާކީ ބައި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފައިޒާ ވެކްސިންގެ 58،050 ޑޯޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަފްސީލް ކޮށްދެއްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އެސްޓްރާޒެނެކާގެ 700،000 ޑޯޒް ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވެކްސިން ވެސް މިމަހު ފަހުކޮޅު ނޫނީ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލިބޭނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ސައިނޯފާމްގެ 18،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ރާއްޖޭގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އަންނަނީ ބަލަމުން ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދިއުން ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
67%
0%
33%
ކޮމެންޓް