ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 09:36
ވެކްސިން ދިނުން
ވެކްސިން ދިނުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިންދޭ ގަޑިތައް
ރޯދަމަހު މާލޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 
މާލޭގެ ޖުމްލަ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ވެކްސިންގެ ޚިދުމަތްދޭ

ރޯދަމަހު މާލޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭވަނީ އެކްސްގައި މި ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ދަމަނަވެށި - ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރު 13:00 އަށް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް - ހުކުރު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:30 އިން މެންދުރު 13:30 އަށް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް - ހުކުރު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް

ޖީޕީ ކްލިނިކް - ކޮންމެ އާދީއްތަ، ބުދަ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް

މެޑިކާ - ކޮންމެ ހޮނިހިރު އަދި ބުދަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް - ހުކުރު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 15:00 އަށް

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް - ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް