ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 21:01
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަމްނާ އިމާދު
މީސެލްސް އަދި ރުބެއްލާއަށް ވެކްސިން ދިނުން
އައްޑޫސިޓީގައި މީސެލްސް އަދި ރުބެއްލާއަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ
 
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން މަރަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަދި އެސް.ސީ.ޑީ.ސީ ވެކްސިން ދޭނެ
 
18 މަހާއި 49 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒު ފުރިހަމަ ނުވާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭނެ

އައްޑޫސިޓީގައި މީސެލްސް އަދި ރުބެއްލާ (އެމްއާރު)އަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި (މީސްލްސް) ފެނުމާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މިބަލި ފަތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މުހިއްމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް 1 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން 18 މަހާއި 49 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކާއި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ވެކްސިން ދިނުން 17 ޑިސެންބަރު 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލް އާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އާދިއްތަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން 12:00 އަށް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. އާދިއްތަ އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން 12:00 އަށް މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އާދިއްތަ އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން 12:00 އަށް އެސް.ސީ.ޑީ.ސީ ގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޭދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އާދިއްތަ އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން 12:00 އަށް އަދި އާދިއްތަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން 12:00 އަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ވެކްސިން ޖަހަންދާ ހުރިހާ މީހުން އައިޑީކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ގެނައުމަށް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް