ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2021 | ބުދަ 07:13
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދޮރުން ދޮރަށް ކައުންސިލްްގެ ފަރާތުން ހިނގަނީ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދޮރުން ދޮރަށް ކައުންސިލްްގެ ފަރާތުން ހިނގަނީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލުން
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި
 
މޮނިޓަރިން އުވާލި ނަމަވެސް އެކްޓިވް ސަރވައިލެންސް ކުރިއަށްދާނެ
 
ޕޮޒިޓިވް 10 މީހަކު އަދިވެސް އެބަތިބި
 
ކަރަންޓީންގައި 42 މީހަކު އެބަތިބި

ކޮވިޑް-19ގެ އައުޓްބްރޭކެއް ފެނިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީ، އެ ހާލަތުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހާއްސަ ހާލަތްތައް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެފިޔަވަޅުތައް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ދިގު ދަންމާލަފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އިތުރު ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފިޔަވަޅުތައް ދިގު ދަންމާލިއިރު އެ މުއްދަތު ހަމަވެ އިތުރު ދުވަސްތަކަކަށް ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު މޮނިޓަރިންގ އުވާލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެ ސިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސްއެއް ފެނިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުގެ އައުޓް ބްރޭކްގައި 1406 ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގިފައިވާ ކަމަށާއި، ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، އިތުރު ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވާތީ އާއި ފެންނަމުންދާ ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަކީ ކޮންޓެކްޓުން ކަމަށްވާތީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޮނިޓަރިން އިން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓީންގައި މިވަގުތު ވެސް 42 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށާއި އެކްޓިވް 10 އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މޮނިޓަރިން އިން ނެގިކަމުގައި ވިޔަސް އަދިވެސް ކޮންޓެކްޓުން ކަރަންޓީން ކުރުމާއި އެކްޓިވް ސަރވައިލެންސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އައިސީޔޫގައި އެއްވެސް މީހަކު މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 16 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ވޯޑުގައި 6 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި 158 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ށ. ފުނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި 1ށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 165 އެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލުމާއެކު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް ރަށްރަށަކީ އައްޑު ސިޓީ އަދި ހއ. ބާރަށެވެ. ބާރަށުގައި ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާ އިރު، 7 މާޗްގައި 1 ކޭސް އަދި 8 މާޗްގައި 5 ކޭސް އިތުރަށް ފެނި އެރަށުން ޖުމްލަ 31 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ކްލަސްޓަރތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 7 މާޗްގައި 1 ކޭސް ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި އަނަންތަރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓުގައި 81 ކޭސް ޖުމްލަ ފެނިފައިވާ އިރު، ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލްގައި 112 ކޭސް ފެނިފައިވެއެވެ. އެއީ 8 މާޗް ގައި 3 އަދި 9 މާޗްގައި 2 ކޭސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް