ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 06:56
މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގިފްޓް ޕެކް ހަދިޔާ ކުރަނީ
މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގިފްޓް ޕެކް ހަދިޔާ ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރ
މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އާރްއާރްޓީ ކަނބަލުންނަށް ހަދިޔާ ޕެކޭޖްތަކެއް
 
މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ވަނީ އެރަށުގެ އާރްއާރްޓީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ 30 ކަނބަލުންނަށް ހަދިޔާ ޕެކޭޖް ދީފައި

މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހަދިޔާ ޕެކޭޖް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ރެޕިޑް ރެންސްޕޮންސް ޓީމް ގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެންކަނބަލުންނަށެވެ.

Advertisement

އާރްއާރްޓީ އަށް ހަދިޔާ ޕެކޭޖް ހަވާލްކުރުން އޮތީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހޯމަ ދުވަހު މިކަމަށް ހާއްސަކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެގޮތުން އާރްއާރްޓީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ 30 ކަނބަލުންނަށް ވަނީ ހަދިޔާ ޕެކޭޖް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ހަދިޔާ ޕެކޭޖްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނައުހާ އިބްރާހިމްއެވެ.

ނައުހާ ވަނީ މި ޓީމްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަނބަލުންނަކީ ޤައުމީ ބަތަލުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް އެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ޤުރުބާނީ އަކީ އަގުވަޒަން ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފަހަގަކޮށްފައެވެ.

މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލް ސެންޓަރަކީ 27 މެއި 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މެދުކެޑުމެއްނެތި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދާ މެޑިކަލް ސެންޓަރެކެވެ. މަހަލްދީބް ސެންޓަރަކީ ޒަމާނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު އެންމެ މަތީ ފެންވަރަށް ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ، އާންމުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރެކެވެ.

‎މަހަލްދީބް މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ގެންދަނީ އެކި ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑަކްޓަރުން ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކުން ދަނީ އިތުބާރާއެކު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބެމުންނެވެ.

‎މަހަލްދީބް މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމުބަލިތަކުގެ ފަރުވާއާއި އަދި އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނިލޮޖީ އާއި އެކު ދަތުގެ އެކްސްރޭއާއި ދަތް ސާފްކުރުން، ކޮރޯން ލެއްވުން، ނަރުގަނޑު އެޅުވުމާއި، ދަތްޕިލަ ހަރުކުރުމާއި ދަތުގެ ހުރިހާ ފަރުވާއެއް ހިމެނެއެވެެ. މީގެއިތުރުން ޑިޖިޓަލް ލެބޯޓްރީ ގެ ޚިދުމަތާއެކު ގިނަ ޓެސްޓްތައް މަހަލްދީބް މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ކުރެއެވެ. މަހަލްދީބް މެޑިކަލް ސެންޓަރަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ދަތުގެ ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ހަމައެކަނި ކްލިނިކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް