raajjemv logo
ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުން
ދެމީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު އެކަކު ވެންޓިލޭޓަރުގައި!
 
ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް 163 ފަރާތެއް ދައްކައި 129 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނަގާފައި
 
ލ.ގަން ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެކަކު އަދި އައްޑޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ހަތަރު މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދޭ
 
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ވޯޑުގައި 168 މީހުނަށް ފަރުވާ ދެމުންދޭ
އަމްނާ އިމާދު
6,935
ކ. މާލެ |
5 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 13:03
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް، ކޭސްތައް ދަށްނުވެ އިތުރުވަމުންދާތީ ޑޮކްޓަރުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ބަލާއިރު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 11 ވަނަ ފްލޯ އައިސީޔޫގައި ދެމީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު އެކަކު ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރގައި ކަމަށެވެ. އަދި ޑީއެޗް-16 ވަނަ ފްލޯގައި ފަސް މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށާއި، ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ވޯޑުގައި 168 މީހުނަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ބަލާއިރު ލ. ގަން ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެކަކު އަދި އައްޑޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ހަތަރު މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ޖުމްލަ އެޑްމިޓްކޮށްގެން 180 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް 163 ފަރާތެއް ދައްކާ 129 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނަގާފައެވެ. މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ރަށްތަކަކީ އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ގއ.ދެއްވަދޫ، އަދި ހއ. ބާރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
25%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް