raajjemv logo
ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް
ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
އެކަކު ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިވާއިރު، އޭނާ ނިޔާވީ ހަވީރު 4:50 ހާއިރު
 
އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 04:30 ހާއިރު
 
އަނިޔާވި 2 މީހުންވެސް ނިޔާވެއްޖެ
ލައިޝާ އަހްމަދު
30,926
ކ. މާލެ |
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 17:35
ޏ ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ

ޏ ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި 2 މީހުން ވެސް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެ ދެމީހުންވެސް ނިޔާވެފައިވާކަން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 04:30 ހާއިރު ޏ ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު އަވަށުގެ ނައިބު ތުއްތު މަގުގައެވެ. މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިވާއިރު، އޭނާ ނިޔާވީ 16:50 ހާއިރު ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ކާރު ތެރޭގައި ތާށިވެފައި އިންދައި ނަގައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހާ ނިޔާވީ 17:04 ހާއިރުކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
10%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
1%
އުފާ ވެއްޖެ
85%
ދެރަ ވެއްޖެ
4%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް