ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 07:42
މި ހަމަލާގައި ޓާގެޓް ކޮށް މަރާލީ ހަމާސް އަށް ހަތިޔާރު ތައްޔާރު ކޮށްދޭ ފަރާތެއް
މި ހަމަލާގައި ޓާގެޓް ކޮށް މަރާލީ ހަމާސް އަށް ހަތިޔާރު ތައްޔާރު ކޮށްދޭ ފަރާތެއް
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާގައި އެހީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދީ 11 މީހުން މަރާލައިފި
ހޯމަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ވަނީ ގާޒާގެ ކްލިނިކަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދީފައި.

ގާޒާ ގައި އެހީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ހޯމަ ދުވަހު ވައިގެ މަގުން ދިން 2 ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން 11 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އެއް ހަމަލާ އަކީ ގާޒާގައި ކާބޯތަކެތި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަރުކަޒަކަށް ދިން ހަމަލާއެކެވެ. މި ހަމަލާގައި 3 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ދެވަނަ ހަމަލާއަކީ ވެސް އެހީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބަނީ ސުހެއިލާ ޓައުންގެ ތަނަކަށް ދިން ހަމަލާއެކެވެ. މި ހަމަލާގައި މަދުވެގެން 8 މީހުން މަރުވި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެހީ ހިފައިގެން ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުގެ ފާރަވެރިއާ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކޮށް ހަމަލާ ނުދޭ ކަމަށް އާއްމު ގޮތެއްގައި ބުނާ އިޒްރޭލުން މި ހަމަލާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ގާޒާ ސިޓީގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ކްލިނިކް އަކަށް ދިން ހަމަލާ އެއްގައި ގާޒާގެ އެމްބިއުލާންސް އަދި އިމަޖެންސީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މި ހަމަލާ އާ ގުޅޭ ގޮތުން އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނީ އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާއެއް ގައި ހަމާސްގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު މަރާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގާޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ، މި ހަމަލާގައި މަރުވި ހާނީ އަލް-ޖާފަރާވީ އާ އެކު އޮކްޓޯބަރު 7 ގެ ފަހުން ގާޒާ އިން އިޒްރޭލުން ފުރާނަ ދުއްވާލި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު މަދުވެގެން 300 އަށް އަރާ ކަމުގައެވެ.

އިޒްރޭލުން ހަމަލާ އާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މި ހަމަލާގައި ޓާގެޓް ކޮށް މަރާލީ ހަމާސް އަށް ހަތިޔާރު ތައްޔާރު ކޮށްދޭ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސަލާހް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް