ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 08:23
ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ދިއްލާފައި ހުރި ބައެއް އީދު ލައިޓުތައް
ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ދިއްލާފައި ހުރި ބައެއް އީދު ލައިޓުތައް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ގްރީން ޒޯނުން ވައްކަންކުރުން
ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ދިއްލާފައި ހުރި ބައެއް އީދު ލައިޓުތަކުގެ ކޭބަލްތައް ވަގަށް ނަގައިފި
މާލޭގައި ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ވަނީ ރާވާފައި
އީދަށް މާލެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ތަފާތު ކުލަތަކުގެ އަލިތަކުން ދިއްލުންތައް ވަނީ ބަހައްޓާފައި

ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ދިއްލާފައި ހުރި ބައެއް އީދު ލައިޓުތަކުގެ ކޭބަލްތައް ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ދިއްލާފައި ހުރި ބައެއް އީދު ލައިޓުތަކުގެ ކޭބަލް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަން އެނގުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ވަނީ މި ޢީދު ދުވަހާއި ދިމާކޮށް، މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ޢީދު ލައިޓްތަކުގައި ހުރި ކޭބަލްތައް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަން އެނގުނީ ލައިޓްތައް ދިއްލުމަށްޓަކާ މަސައްކަތްކުރި އިރު ބައެއް ލައިޓްތައް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ބެލި ބެލުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޢީދަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް. ޖުމްހޫރީ މައިދާނަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ތަން. ސުޕަރވައިޒަރަކަށް ފާހަގަވީ ކޭބަލްތައް ވަގަށް ނެގިކަން. މިއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް އަސްލު. މައްސަލަ ވާނީ ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައި.
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލެއް

ޢީދު ދުވަހާއި ދިމާކޮށް މާލޭގައި ވެސް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ޢީދު މަޅި ރޯކުރުމާއި، އީދު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު އަދި ޢީދު ޝޯ ފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް