ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 10:14
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ފަސް ލަނޑުގެ މޮޅާއެކު ޖަރުމަނަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް
އަލިއާންޒް ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 5-1 އިން

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްކޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ އަލިއާންޒް ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 5-1 އިންނެވެ. މިއީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ޔޯޝުއާ ކިމިކް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފްލޯރިއަން ވާޓްޒް އެވެ. އޭގެ ނުވަ މިނެޓު ފަހުން ޖަމާލް މުސިއާލާ ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ކައި ހަވާޓްޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަރުމަނުން ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ވެސް ޖެހިފަ އެވެ. ފުރަތަަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްގެން އެ ލަނޑު ޖެހީ ހަވާޓްޒް އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޖަރުމަނުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު، 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ނިކްލަސް ފުލްކްރޫގް އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ފުލްކްރޫގް ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. ނަަމަވެސް ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ވަނީ އެ ލަނޑު ބަަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. މެޗުގެ ސްކޮޑްލެންޑުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންޑަރު އެންޓޯނިއޯ ރޫޑިގާ އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު، އެމްރޭ ޗާން ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ.

ޖަރުމަނާއި، ސްކޮޓްލެންޑުގެ އިތުރުން، ގްރޫޕް އޭ ގައި ދެން އޮތީ ހަންގޭރީއާ ސްވިޒަލެންޑް އެވެ. މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރާ މެޗު އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސޭއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް