ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 13:51
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ނުސެއިރަތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުން ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާ އަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް: ހަމާސް
 
ގާޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ޝަހީދު ވި މީހުންގެ އަދަދު 274ށް ވަނީ އަރާފަ

އިޒްރޭލުގެ 4 ރަހީނުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ނުސެއިރަތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުން ދިން ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑު ހަމަލާ އަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ އެއްގެ ގޮތުގައި ހަމާސް އިން ސިފަކޮށްފިއެވެ.

މި ދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިޒްރޭލުން ހިންގި މި އުދުވާނުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ މައްޗަށެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ޝަހީދު ވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 274ށް އަރައިފި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 64 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އިޒްރޭލުގެ މި ހަމަލާގައި 700ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމް ވި ކަމަށް ގާޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާ ދީ އަލް ޖަޒީރާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަމާސް އިން ބުނީ އިޒްރޭލުގެ މި ހަމަލާގައި ރަހީނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 3 މީހުން ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުގެ 2 މީހުންނާއި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އިޒްރޭލުން ވަނީ މި ވާހަކަތައް ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

އިޒްރޭލުން މި ފަހަކަށް އައިސް މުޅިން ހެން ހަމަލާ ދެމުން ދަނީ ގާޒާގެ ބައިބޯ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މި ހަމަލާއަށް ފަހު އާދިއްތަ ދުވަހުވެސް އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ މެދުތެރޭގެ ބުރެއިޖް ސަރައްދުގެ ގެއަކަށް ހަމަލާ ދީ ފަލަސްތީނުގެ 3 މީހުން މަރާލާފައި ވެއެވެ. އެތައް ބަޔަކު މި ހާދިސާގައިވެސް ޒަޚަމްވެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލް މަގާޒީ އަށާއި އަލް ނުސެއިރަތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކު ތަކުން އަރާ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވެއެވެ.

ގެދޮރު ގެއްލި ދިރިއުޅޭ ވަޒަނުން ބޭރުގައި ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ދިރިއުޅޭ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލުމަށްފަހު އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފައިވަނީ ހަނގުރާމަ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އަލް ބުރެއިޖް އާއި ދާރުލް ބަލާހް ގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހަތިޔާރު އެޅި ފަލަސްތީނުގެ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 37،084 މީހުން ފަލަސްތީނުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި 84،494 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ. ހަމާސް އިން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާ ތަކުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 1،139 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް