ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 11:29
ގަސަމް ބްރިގޭޑްސްގެ ތަރުޖަމާނު އަބޫ އުބައިދާ
ގަސަމް ބްރިގޭޑްސްގެ ތަރުޖަމާނު އަބޫ އުބައިދާ
އަލް- ޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
ހަމާސް އިން އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ބަޔަކު އަތުލައިގަނެ ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ބުނެފި
 
ޒަޔަނިޓް ސިފައިންގެ ބަޔަކު ގާޒާގެ ޖަބާލިއާ ކޭމްޕް ސަރަހައްދުން ހޮހަޅައެއްގެ ތެރެއަށް ވައްދާ އެމީހުން އަތުލައިގަތުމަށް ދިން ހަމަލާގައި އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ބައެއް މީހުން މަރުވެފައިވޭ

ހަމާސް އިން އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ބަޔަކު އަތުލައިގަނެ ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ގަސަމް ބްރިގޭޑްސްގެ ތަރުޖަމާނު އަބޫ އުބައިދާ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޒަޔަނިޓް ސިފައިންގެ ބަޔަކު ގާޒާގެ ޖަބާލިއާ ކޭމްޕް ސަރަހައްދުން ހޮހަޅައެއްގެ ތެރެއަށް ވައްދާ އެމީހުން އަތުލައިގަތުމަށް ދިން ހަމަލާގައި އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ބައެއް މީހުން މަރުވެ އަނެއް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެ އަދި ބައެއް މީހުން ހަމާސް ހަނގުރާމަ ވެރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމާސް އިން އަދަދުތައް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ވަނީ ހަމާސްގެ މި ވާހަކަ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

އަނެއް ކޮޅުން މިސްރުގައި ހަމާސް އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް އަލުން ފެށޭނެ ކަމަށް އިޒްރޭލްގެ މީޑިއާއިން ފަތުރާފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަމާސްގެ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ އުސާމާ ހަމްދާން ބުނެފައިވަނީ އިޒްރޭލާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އިޒްރޭލާ އެކު މަޝްވަރާ އަށް ދިއުމަކީ އިޒްރޭލުން ގާޒާގައި ހިންގާ އުދުވާނަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުން ކަމަށް ހަމާސް އިން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 7 ގެ ފަހުން ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ދަނީ މަރުވަމުން - ރޮއިޓާސް

އަނެއްކޮޅުން އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން ރަފާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރު މުގުރާލުމަށްފަހު ހަމަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ގެންދަނީ އެކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިވެރިކަން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

އދ. ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ ފްރޭންސިސްކާ އަލްބަނީސް ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުން ހަމަ ބުއްދި ފިލައިގެން މިއުޅޭ އުޅުން އިޒްރޭލުން އަމިއްލަ އަށް ނުހުއްޓާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ޖެހޭނީ ނުކުމެ ހުއްޓުވަން ކަމުގައެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 7 ގެ ފަހުން ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 35،903 ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި 80،420 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް