ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 12:46
އިޒްރޭލް ސިފައިން ނުސީރަތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހަމަލާ ދިނުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރިޕޯޓަރުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ
އިޒްރޭލް ސިފައިން ނުސީރަތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހަމަލާ ދިނުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރިޕޯޓަރުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ
އަލް- ޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
 
ގާޒާގެ ދަރަޖް ކިޔާ ހިސާބުގައި ހުރި 4 ބުރީގެ އިމާރާތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހަމަލަދީ ވަނީ ބިމާ ހަމަކޮށްލާފަ
 
މި ހަމަލާގައި ފަލަސްތީންގެ 16 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 10 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ރިޕޯޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވޭ

ފަލަސްތީންގެ ގާޒާގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުންވެސް އިޒްރޭލް ސިފައިން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ފާއިތުވި 24 ގަޑީއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންނާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގާޒާގެ ދަރަޖް ކިޔާ ހިސާބުގައި ހުރި 4 ބުރީގެ އިމާރާތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހަމަލަދީ ވަނީ ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައެވެ. މި ހަމަލާގައި ފަލަސްތީންގެ 16 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 10 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ރިޕޯޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިޒްރޭލް ސިފައިން ނުސީރަތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހަމަލާ ދިނުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރިޕޯޓަރުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. ކުރިން އިންޒާރު ދިނުމަކާ ނުލާ އެ ސަހަރައްދުގެ ގެއަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހަމަލާދީފައިވެއެވެ. މިހަމަލާގައި ފަލަސްތީންގެ 8 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާ އެކު އިޒްރޭލް ސިފައިން ޖަބާލިއާ އާއި ރަފާ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދާއިރު އެ ސަރަހައްދުތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެކެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ދާ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަކަށްވެސް އެތަންތަނުން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމުގައި އދ އިން ބުނެއެވެ. އދ އިން ބުނަނީ ދިރިއުޅޭތަން ދޫކޮށްލަން މަޖޫބޫރުވާ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް ދެން އުޅެން ޖެހެނީ ކުނޑި ގަލުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް އިޒްރޭލުގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވާން ރަފާ ސިޓީން 800،000 މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް ހިޖްރަ ކޮށްފި ކަމަށް އދ އިން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިޒްރޭލުން ވަރުގަދަ ކޮށްފައި ވާއިރު ފަލަސްތީން މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލު ކުރުމަށް ނިންމި ކަން ސްޕެއިން އާއި އަޔަލޭންޑް އަދި ނޯވޭން ބުދަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރުމުން އެކަމާވެސް އިޒްރޭލުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި ގަދަވެފައެވެ.

މިކަމާ ރުޅި އައިސް އިޒްރޭލުން ބުނީ ގާޒާ އަށް ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމަށް ހިންގާ ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް މަދުވެގެން 35،709 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 79،990 މީހުން ޒަޚަމްވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް