ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 18:36
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ
ސަން
އައްޑޫ ފެނުގެ މައްސަލަ
އައްޑޫގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދުވަސް ނެގުމަކީ ނުކުޅެދުމެއް - ނިޒާރު
 
މިހާތަނަށްވެސް އެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވޭ
 
މޭޔަރު ވަނީ މި ތަކްލީފަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެވުމަށް ފެނަކަގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދުވަސް ނެގުމަކީ ނުކުޅެދުމެއްކަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ދިމާވެ އެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހާއި މާޗް މަހު އެ ސިޓީގެ އަވަށްތަކަށް ފެން ސަޕްލައިކުރާ އާރުއޯ ޕްލާންޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ވަނީ ދިގުލައިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ވެސް އެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ފެނުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މޭޔަރު ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ފެން ސަޕްލައި ކޮއްދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބި މަހެއްހާ ދުވަހާއި ގާތްވެފައިވާއިރު، މިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ހައްލު ހޯދަން މިހާ ދުވަސްނަގަން ޖެހުމަކީ ނުކުޅެދުމެއް ކަމަށެވެ.

މޭޔަރު ނިޒާރު ވަނީ މި ތަކްލީފަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެވުމަށް ފެނަކަގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ފެނުގެ މައްސަލަ ދިމާވަމުންދާތާ 18 ވަރަކަށް ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕަމްޕެއްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ގެނައީ ކުޑަ ޕަމްޕެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފެން ދިނުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ބައެއް ފަހަރު ފެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިބޭކަމަށާއި އަދި ފެން ލިބޭއިރު ވެސް ލިބެނީ ވަރަށް ދަށް ޕްރެޝަރުގައި ކަމަށެވެ. މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ދިގުލައިގެން ދާއިރު، އެކަމާއި ގުޅޭ ތަފްސީލުތައް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހިއްސާ ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމެއް ނުވަތަ އެކަމަށް ގެންނަ ހައްލެއްގެ ވާހަކަ ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިދިޔަ މަހު ވަނީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ވެސް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވެސް ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ދިގުލައިގެންދާތީ އާންމުންގެ ޝަކުވާ އަދި ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މޭޔަރު ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް