ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 08:36
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024 - ހދ. ކުޅުދުއްފުށިގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔުގައި ޖެހިގެން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024 - ހދ. ކުޅުދުއްފުށިގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔުގައި ޖެހިގެން
ރާއްޖެ އެމްވީ
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށުން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި
 
ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި ކެމްޕެއިނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުކުދެއްކުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
އިންތިޚާބުގައި ވެސް 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ އީސީގެ އޮފިޝަލުން މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ 5:30 އާ ހަމައަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ.

ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 8:00 ގައެވެ. 5:30 އާއި ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ނުކުރާނެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ވީހާވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް އައުމަށް އީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ކައިރީގައި މިހާރު ވަނީ ކިއު ޖެހިފައެވެ.

ވޯޓުލާން އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އަދި ވޯޓުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ސުލްހަމަސަލަސް ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހައްގު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެސް 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ އީސީގެ އޮފިޝަލުން މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި ކެމްޕެއިނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުކުދެއްކުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 93 ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާއިރު، އެ ދާއިރާތަކަށް ޕާޓީތަކުން އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން 368 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި 93 ދާއިރާއަކަށް ޖުމްލަ 284،663 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 145،302 ފިރިހެނުންނާއި 139،361 އަންހެނުންނެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 602 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު، މާލޭގައި 181 ފޮށި، ވިލިމާލޭގައި 9 ފޮށި، ހުޅުމާލޭގައި 51 ފޮށި އަދި އަތޮޅުތަކުގައި 319 ފޮށި އަދި ރިސޯޓުތަކުގައި 34 ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖަލުތަކުގައި 5 ފޮށި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި 3 ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ކައިރިވެފައިވާއިރު، 60ށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފި
ޗައިނާގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ޔުނާން ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް، ތަޅުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 10 މެންބަރުން
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދޭން ރޮޒެއިނާ އެދިވަޑައިގެންފި