ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 22:33
ރަޝިޔާ ގައި ފެންބޮޑުވި އެއް ސަރަހައްދު
ރަޝިޔާ ގައި ފެންބޮޑުވި އެއް ސަރަހައްދު
އީޕީއޭ
ރަޝިޔާ ގައި ފެންބޮޑުވުން
ރަޝިޔާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި، ފެންގަނޑު ފުރާޅުތަކާ ހަމައިގައި!!
 
ރަޝިޔާގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި ކަޒަކްސްތާން ގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައިވެސް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ އޮރެންބަރގް ސިޓީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި، ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު، ނުރައްކާތެރި މިންގަނޑު ކަމަށްބަލާ ވަރަށް ވުރެ ދެމީޓަރު މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށާ، އެހެން ކަމުން ފެންގަނޑު ހުރީ ފުރާޅު ތަކާހަމައިގަ ކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

ހާދިސާކުރިމަތިވުމާއިއެކު ގެދޮރު ދޫކޮށް އަވަހަށް ނިކުތުމަށް އެސިޓީގެ މޭޔަރުވަނީ ސައިރަންތައް މެދުވެރިކޮށް އަންގަވާފައެވެ. އޮރެންބަރގް ގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު އެންމެ ބޮޑުވީ ހުކުރު ދުވަހު ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކައިރީގައިވާ ސަރަހައްދު ތަކަށް ފެންގަނޑު ފެތުރިގެން ދާނެ ކަމަށް ދަނީ ބެލެމުންނެވެ.

ރަޝިޔާގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި ކަޒަކްސްތާން ގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައިވެސް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ލައްކައެއްހާމީހުން ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ދުރު ތަންތަނަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާ އަދި ކަޒަކްސްތާންއަށް މި ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާއަކީ ފާއިތުވި 80 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ ވެސް އެންމެ ފެންބޮޑުވި ހާދިސާކަމަށް ވެއެވެ. މިހިސާބުގައި ފެންބޮޑުވާން ދިމާވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ސްނޯ ވިރި، އުރާލް ކޯރުގެ ފެންގަނޑުބޮޑުވެ ބަންޑުން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ފެނުގެ އަސަރު އޮރެންބަރގް ގެ ބައި މިލިއަން އާބާދީ އަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން ފޯރާފައިވާއިރު 11،700 ގޭގައިވަނީ ނޫޅެވޭ ވަރަށް ފެންބޮޑުވެފައެވެ. އަދި 10 ހާހެއްހާ މީހުން ދުރަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް