ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 04:12
ޕޯޗުގަލް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ
ޕޯޗުގަލް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ
ރޮއިޓާސް
ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމު
ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު މެޗުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވެއްޖެ
 
މިއީ ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗުކަމާ ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ހަވާލުވީ ފަހުން އެ ޓީމު ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ސްލޮވޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވީ 2-0 އިންނެވެ. އޭގެ ކުރިން ސްވެޑެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. އެ މެޗުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅުނު ނަމަވެސް، ސްލޮވޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް އޭނާ ވަނީ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން ކުޅެފަ އެވެ.

މެޗުގައި ސްލޮވޭނިއާ އިން އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އާދަމް ނެޒްޑާ ސެރިން އެވެ. އޭގެ އަށް މިނެޓު ފަހުން، މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ޓިމީ އެލްސްނިކް އެވެ.

މިއީ މިއަހަރު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗުކަމާ ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ހަވާލުވީ ފަހުން އެ ޓީމު ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޕޯޗުގަލް ވަނީ 12 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. 11 މެޗުން މޮޅުވެފައިވާއިރު، އެއް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް