ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:32
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ޔޫރަޕްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުންތަކުގެ ތެރެއިން
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ޔޫރަޕްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުންތަކުގެ ތެރެއިން
އަނަދޮލޫ
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން
ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާ ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޔޫރަޕްގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
 
މި ހިނގާލުންތައް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ފަލަސްތީނު ސޮލިޑަރިޓީ ކެމްޕެއިން އާއި ޔޫރަޕްގެ އެކިއެކި އެފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ގުޅިގެން

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 30،000 އާ ގާތްވެފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ޔޫރަޕްގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ މަގުތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އަނަޑޯލޫ ނިއުސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެޑްވޮކޭސީ އާއި ފަލަސްތީނުގެ އެކްޝަން ގްރޫޕްތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް ޑޭ އޮފް އެކްޝަންގެ މުނާސަބަތުގައި ލަންޑަންގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން މާބްލް އާޗްއަށް އެއްވިއެވެ. މެދު ލަންޑަންގެ މައި މަގުތައް ފަހަނައަޅައި އިސްރާއީލު އެމްބަސީއާ ހަމައަށް މި ހިނގާލުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

މި ހިނގާލުމަކީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ލަންޑަނުގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިނގާލުމެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި ޔަހޫދީ ންގެ ބަޔަކު ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

އައިރިޝްގެ ވެރިރަށް ޑަބްލިންގައި ވެސް ވަނީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވެ ޣައްޒާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ވަގުތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ ވެރިރަށް މެޑްރިޑުން ވަނީ ޣައްޒާގައި ލޭ އޮހޮރުވުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

މިއުނިކް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނާއި ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަރުމަނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މިއުނިކްގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މައި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާ ތަނާ ގާތްގަނޑަކަށް 200 މީޓަރު ދުރުގައި އެއްވެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނެދަލޭންޑްސްގެ ވެރިރަށް އެމްސްޓަޑަމްގެ މައި ޑޭމް ސްކޮއާ ވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވެ ވަނީ ފުރާލައިފައެވެ.

"ސީޒްފޯމް ނައު"، "ސްޓޮޕް ދަ ޖެނޯސައިޑް"، އަދި "ފްރީ ފަލަސްތީން" ފަދަ ލިޔުންތައް އެއްވެ ތިބި މީހުން ގެންގުޅުނު އިރު، އެފަދަ މެސެޖްތަކުން މުޅި ހިސާބުވަނީ ގުގުމާލައިފައެވެ.

ދެވަނަ ގްލޯބަލް ޑޭ އޮފް އެކްޝަން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ފަލަސްތީނު ސޮލިޑަރިޓީ ކެމްޕެއިން އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަލަސްތީނު ފޯރަމާއި ސްޓޮޕް ދަ ވޯ ކޯލިޝަން، ފްރެންޑްސް އޮފް އަލް އަޤްޞާ އަދި މުސްލިމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބްރިޓޭން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ފަލަސްތީނު ކޯލިޝަނުންނެވެ.

ޣައްޒާގެ 1.7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެމީހުންގެ ގެދޮރުން މަޖުބޫރުކޮށް ނެރެލައި، ފަލަސްތީނުގެ 28،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށް، އިތުރު ލައްކައެއްހާ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ އައިސީޖޭއިން ބަލައިގެންފައިވާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރަފަޙްއަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިސްރާއީލުން ރާވާފައިވާ ރޭވުންތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރުން ރަފަޙްއަށް ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އެކަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް