ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 09:31
ގްލޯބް ސޮކާ އިން ހޮވި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއެކު ހާލަންޑް
ގްލޯބް ސޮކާ އިން ހޮވި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއެކު ހާލަންޑް
ރޮއިޓާސް
ގްލޯބް ސޮކާ އެވޯޑް
ގްލޯބް ސޮކާ އިން ހޮވި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހާލަންޑް
 
ހާލަންޑް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ، ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ވާދަކޮށް

ޔޫރަޕިއަން ކްލަބް އެސޯސިއޭޝަނާއި ޔޫރަޕިއަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްލޭޔާސް އޭޖެންޓްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ ގްލޯބް ސޮކާ އެވޯޑުން ހޮވި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ފޯވާޑް އާލިން ހާލަންޑް ހޮވައިފި އެވެ.

ދުބާއީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް އެވޯޑު ހަފުލާގައި ހާލަންޑް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ، ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ވާދަކޮށެވެ. މިއީ ޒުވާން ހާލަންޑަށް މިއެވޯޑު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގައި އޭނާ ވަނީ ސިޓީ ގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. ހާލަންޑް ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި 52 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

ގްލޯބް ސޮކާ އިން ހޮވި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހާލަންޑް ހޮވިއިރު، އޭނާ ވަނީ ފްރާންސް މެގަޒިން އިން މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށްދޭ ބެލެންޑިއޯ އެވޯޑުގެ އިތުރުން، ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ހާލަންޑާ ވާދަކޮށް، ބެލެންޑިއޯ އަދި ފީފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ހޯދީ މެސީ އެވެ. ފީފާ އެވޯޑުގައި މެސީ އާއި ހާލަަންޑާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވީއިރު، މެސީ ކުރި ހޯދީ ޤައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކެޕްޓަނުން އެވޯޑުގެ އެއް ވަނަ އަށް ދިން ވޯޓުންނެވެ.

އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލު ކީޕަރަކަށް ހޮވުނީ ސިޓީގެ އެޑަސަން އެވެ. އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަަރަށް ރޮޑްރީ ހޮވުނުއިރު، އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ކުލަބަކަށް ވެސް ހޮވުނީ ސިޓީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް